Вінницький державний технічний університет містить море(!) аналітичної інформації

Вступ

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції баз даних. Відповідно до цієї концепції, основою інформаційної технології є дані, які організовані в бази даних із метою адекватного відображення реального світу і задоволення інформаційних потреб користувачів.

Збільшення об'єму і структурної складності збережених даних, розширення кола користувачів інформаційних систем висунуло вимогу створення зручних загальносистемних засобів інтеграції збережених даних і керування ними. Це привело до появи промислових систем керування базами даних (СКБД) - спеціалізованих програмних засобів, призначених для організації і ведення БД.

Завдяки досягненням в області штучного інтелекту з'являється системи, що базуються на використанні знань. Систему, яка забезпечує створення, ведення і застосування баз знань, можна розглядати як інструментальну систему або як прикладну систему з конкретною прикладною базою знань.

Існує тісний взаємозв'язок між технологією баз даних і систем баз даних - з одного боку, і технологією систем баз знань з іншого. Виникнула тенденція "інтелектуалізації" систем БД. На зовнішньому рівні їх архітектури реалізуються різноманітні семантичні моделі даних, створюються "дружелюбні" інтерфейси для користувачів. Водночас, традиційні СКБД є необхідною складовою частиною інструментарію керування даними в системах баз знань.

Наявна література по базам даних і знань не в повній мірі задоволняє потреби студентів вузів , інженерно-технічних працівників і інших спеціалістів, які займаються програмуванням та обробкою даних. Відчувається потреба в навчальному посібнику, в якому з єдиних методологічних позицій викладались основи бази даних і знань від організації їх струкутур до систем керування.

В навчальномі посібнику приведені основи організації баз даних і знань на концептуальному, фізичному та логіному рівнях, а також особливості керування ними.

Зміст | ВпередCopyright ©VSTU
Created: November 16, 2000