Психологія Частина ІІ

Прищак М. Д., Мацко Л. А.

Творчі та домашні завдання

1. Виконати домашнє завдання до 1-ї лабораторної роботи. (див. підр. 2.1.)

2. Виконати домашнє завдання до 2-ї лабораторної роботи. (див. підр. 2.2.).

3. Виконати домашнє завдання до 3-ї лабораторної роботи (див. підр. 2.3.).

4. Виконати домашні завдання до психологічної гри «Хто я»? (див. підр. 3.3.).

5. Написати в кінці триместру підсумкову письмову роботу (обсяг 5-6 с. А4) за темою: «Як змінилося моє бачення себе і інших в результаті знайомства з психологією»:

- враження і побажання щодо вдосконалення лекційного курсу;

- враження і побажання щодо вдосконалення лабораторного практикуму;

- враження і побажання щодо вдосконалення практичних занять;

- враження і побажання щодо вдосконалення позаурочних робіт – домашні завдання, враження від ігрових занять, тренінгів;

- загальні враження, коментарі.

6. Здійснити осмислення власного життя з позиції подання в ньому умовно "позитивних" та "негативних" проявів на основі методики «Позитивне в негативному» (див. підр. 4.3.).

7. Прочитати одну чи кілька книжок з психології із запропонованого викладачем переліку згідно із запропонованою схемою (див. підр. 4.1.).

8. Написати рецензію (не менше 2 с. А4 на кожний фільм) на один чи кілька науково-популярних чи художніх фільмів з психологічної проблематики (за Вашим вибором із запропонованого викладачем переліку).

Відповісти на запитання:

- чому Ви обрали для рецензії саме його?

- коли, ким і де був створений фільм?

- його жанр;

- основна психологічна проблематика в переглянутій стрічці;

- що нового для себе Ви дізналися з фільму?

- які емоції, почуття викликав у Вас цей фільм?

- з чим Ви, можливо, повністю чи частково незгодні з авторами стрічки?

- чи порадили б Ви і кому саме її переглянути?

9. Схарактеризувати одну із відомих Вам молодіжних субкультур, відповівши на запитання:

- що таке субкультура, чому і які субкультури існували і існують?

- в чому відмінність молодіжної субкультури від тих, що об’єднують більш зрілих людей?

- якими є соціально-психологічні виміри молодіжної субкультури? Які потреби молодої людини вона може задовольняти?

- яким є жаргон, сленг аналізованої Вами субкультури? (Можна скласти тлумачний словник).

- уявіть, що Ви стали старшим на 20 років. Спробуйте оцінити цю субкультуру, дивлячись на неї очима старшої за віком людини.

10. Написати Ваше бачення себе на основі методики «Головне в моєму житті» (див. підр. 4.3.).

11. Здійснити візуалізацію свого життя на основі методики «20 років потому». (див. підр. 4.3.).

12. Проаналізувати своє життя на основі з допомогою методики "Життєвий шлях людини" (див. підр. 4.3.).

13. Здійснити психолого-педагогічний аналіз працівників однієї із спеціальних кафедр університету за Вашим вибором (здійснюється групою з 5-7 чоловік). Підібравши тести, складіть психологічні портрети викладачів та співробітників кафедри, дослідіть морально-психологічний клімат, що панує на ній, та сформулюйте напрямки його оптимізації. Визначте неформальну структуру стосунків даного підрозділу, визначте хто є лідером його і якого типу лідерство здійснюється.

14. Вибрати, звернувшись до музейного фонду ЦК і ВС картину чи картини, яка (які) викликала у Вас найбільший емоційний резонанс:

- змалюйте свої почуття та емоції, що викликані цим твором мистецтва;

- що Ви можете сказати, споглядаючи картину, про духовний світ її автора?

- що Ви краще зрозуміли в собі, споглядаючи цей твір мистецтва?

15. Проаналізувати, як зображені різні емоції і почуття на портретах, що виставлені в художніх музеях ВНТУ (за Вашим вибором). Якими є невербальні прояви емоцій та почуттів зображених на цих портретах людей?

16. Провести дослідження своєї особи, користуючись методикою «Зебра» (див. підр. 4.3.).

17. Дослідити особливості психологічних процесів в вашій групі:

– визначте її неформальну структуру;

– здійсніть дослідження морально-психологічного клімату;

– що, на ваш погляд треба зробити, щоб оптимізувати діяльність Вашої групи і покращити стосунки в ній?

19. Проаналізувати відношення викладачів та студентів з точки зору взаєморозуміння:

– які існують бар’єри взаєморозуміння?

– як покращити, зробити оптимальними стосунки студентів та викладачів?

20. Перелічити та проаналізувати основні психологічні труднощі, що виникають у вас у навчальному процесі.

21. Скласти свій психологічний автопортрет, давши відповіді на запитання “Хто я ?” (не менше 20 пунктів).

25. Записати на електронному носієві відеоматеріал з психології чи педагогіки. У довільному вигляді наведіть свої коментарі.


3.1.2. Реферування літератури

Список авторів та книжок, які пропонуються для реферування

1. пиз а. “язык жестов”.

2. Хей Л. “Сила внутри нас”.

3. Цветов В. “Пятнадцатый камень сада Реандзю”.

4. Рейнуоттер Д. “Это в Ваших силах, или как стать собственным психотерапевтом”.

5. Мольц М. “Я это я, или как стать счастливым”.

6. Юнг К. “Душа человека”, “Психологические типы”.

7. Шейнов В. “Скрытое управление человеком”.

8. Бендлер Р.“Из лягушек в принцессы”.

9. Вудкок А., Фрэнсис Д. “Раскрепощённый менеджер”.

10. Дилтс Р. “Стратегии гениев” (том 1, 2, 3).

11. Бендлер Р., Гриндер Д. “Вводный курс НЛП тренинга.”

12. Эриксон М. “Мой голос останется с вами”.

13. Алексеев А., Громова Л. “Психогеометрия для менеджеров” ”

14. Гроф С., Гроф К. “Духовный кризис: когда преобразование личности становится кризисом”.

15. Литвак М. “Если хочешь быть счастливым”.

16. Соколов Д. “Сказки и сказкотерапия”.

17. Соколов Д. “Лоскутное одеяло, или психотерапия в стиле дзэн”.

18. Хофф Г. “ Я вижу вас голыми: как подготовиться к презентации и с блеском её провести”.

19. Ермошин А. “Вещи в теле”.

20. Эстес К. “ Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказках”.

21. Ялом И. “Лечение от любви и другие психотерапевтические новеллы”.

22. Ялом И. “Экзистенциальная психотерапия”.

23. Сельченок К. “ Контроль сознания и методы подавления личности”.

24. Кроль Л., Михайлова Е. “О том, что в зеркалах (очерк групповой психотерапии и тренинга)”.

25. Козлов В. “Психотехнологии измененных состояний сознани”я.

26. Хьелл Л., Зиглер Д. “ Теории личности”.

27. Маданес К., Маданес К. “Тайное значение денег”.

28. Элкин А. “Стресс для чайников”.

29. Сельченок К. “Психология смерти и умирания”.

30. Хрящева Н., Макшанов С. “Психогимнастика в тренинге: упражнения”.

31. Мэй Р. “Смысл тревоги”.

32. Беркли - Ален М. “Забытое искусство слушать”.

33. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. “Когнитивная терапия депрессии”.

34. Холлис Д. “Душевные омуты: Возвращение к жизни после тяжелых потрясений”.

35. Кроль Л. “Между живой водой и мертвой. Практика интегративной психотерапии”.

36. Хохель С. “Ступени сознания”.


План звіту із самостійної роботи із реферування літератури

(Обсяг звіту 5 – 7 сторінок)

1. Автор, назва твору, рік видання.

2. До якого психологічного вчення або психологічної проблеми можна віднести твір.

3. Композиція твору (перелік основних глав, про що вони).

4. Основні ідеї твору.

5. Що дало Вам знайомство із роботою цього автора? Які власні знання, уявлення отримали розвиток?

6. Можливо, щось із того, про що Ви дізналися, суперечить Вашим попереднім уявленням, викликає незгоду. Наведіть аргументовану критику позиції автора.

7. Чи має прочитане практичний зміст? В якій галузі?

8. Наскільки твір актуальний для Вас, особлибво в сучасних соціальних умовах?

9. Які нові терміни стали Вам відомі?

10. Основні труднощі при знайомстві з твором.

11. Ключові слова твору.

12. Зобразіть концепцію автора в цілому або її окремі компоненти у вигляді графічної схеми (таблиці).

13. Чи порадили б Ви познайомитися з цим твором іншим і чому саме?


3.1.3. Теми наукових досліджень, що пропонуються до студентської наукової конференції з психології

1. Психологічне маніпулювання, його природа та засоби протистояння маніпулятивному спілкуванню.

2. Психологія кохання.

3. Психологія дружби.

1. Життєвий шлях людини (теоретичне обґрунтування проблеми та аналіз моделей життєвого шляху, поданих в притчах, що пропонувалися для СРС).

2. Тестове дослідження власного рівня психологічного здоров¢я та психологічного здоров¢я студентів групи з коментарями і рекомендаціями.

3. Візуальна психодіагностика. Як читати людину за її зовнішнім виглядом?

4. Щасливий шлюб як прояв психологічної сумісності.

5. Як чоловікам та жінкам зрозуміти один одного?

6. Гендерна психологія в практичному вимірі.

7. Відмінності чоловічої та жіночої психіки.

8. Техніка психологічного айкідо.

9. Психологічні підходи до аналізу та вирішення конфліктів.

10. Трансперсональна психологія, співвідношення трансперсонального та релігійного світосприйняття.

11. Ідеї К. Юнга і сучасність.

12. Значення ідей З. Фрейда для сучасної психології та психотерапії.

13. Психологічні тренінги та тренінгові методики: їх можливості та сфери застосування.

14. Сучасна психотерапія: коли варто звертатися до психотерапевта, чим він може допомогти.

15. Як вибрати свого психотерапевта?

16. Психосоматичні розлади, їх природа та подолання.

17. стрес і дістрес. Засоби аналізу та подолання гострого та хронічного стресу.

18. Депресія як негативний психологічний стан та як психічний розлад. Діагностика та самодіагностика депресії. Засоби й види допомоги людині, що знаходиться в депресивному стані.

19. Психологія щастя. Досягнення щастя шляхом зміни зовнішніх обставин і психологічного самовдосконалення.

20. Можливості і напрями сучасної практичної психології, що можуть допомогти людині у самопізнанні та самовдосконаленні.

21. Природа сну. Сновидіння як можливості людини, отримання знань людиною про себе та про неусвідомлене.

22. Сучасні теорії пам'яті та методи розвитку пам'яті

23. Природа позитивного мислення і засоби його формування.

24. Психологічні секрети "японського дива".

25. Наукові засади самоменеджменту.

26. Ідеї Е. Берна в сучасній психології.

27. Психологічні виміри гри, можливості її застосування та попередження ігрової залежності.

28. Реальні та віртуальні ігри, їх аплив на психіку та поведінку людини.

29. Психологічні аспекти залежної поведінки, їх ознаки і сучасні підходи до подолання залежностей.

30. Акцентуації характеру та невротичні розлади – відмінності, діагностика та засоби подолання.

31. Самогутство як соціальна та психологічна проблема.

32. Психологічні аспекти аналізу та профілактики самогубств.

33. Взаємовплив психічного та соматичного (фізичного) здоров¢я.

34. Самоактуалізована особистість – яка вона?

35. Психологічний механізм досягнення життєвого успіху.

36. Психологічні виміри матеріального статку.

37. Людський мозок і штучний інтелект.

38. Нейролінгвістичне програмування: виникнення, розвиток, можливості застосування в позитивному та негативному контексті.

39. Психологія політики. Психологічні технології, що використовуються при виборах. Етично прийнятні технології та "чорний піар".

40. Психологія реклами: позитивне і негативне.

41. Психологічні аспекти впливу засобів масової інформації на психіку сучасної людини.

42. Психологія геніальності. Стратегії геніїв.

43. Лідерами народжуються чи стають (як стати лідером)?

44. Психологія студентства, особливості студентів ХХІ століття.

45. Основні психологічні труднощі при навчанні в вузі: суб'єктивні та об'єктивні.

46. Якою має бути служба психологічної підтримки у вищому навчальному закладі?

47. Психологічний аналіз партнерських і конфліктних стосунків між студентами та викладачами. Найпоширеніші конфлікти і засоби їх подолання.

48. Психологічний портрет ідеального студента. Варто чи ні прагнути стати відмінником?

49. Яким Ви бачите "ідеального" викладача. Нипишіть про відомого Вам "ідеального" викладача.

50. Якою є “ідеальна” студентська група? Наскільки група, у якій Ви навчаєтеся різниться від "ідеальної"?

51. Спілкування з комп¢ютером та кіберзалежність.

52. Що може дати психологія Вам як майбутньому керівникові?


Поради тим, хто бере участь в студентській науково-технічній конференції

1. Виберіть цікаву для Вас тему із запропонованого списку і повідомте її викладачеві.

2. Розпочинати роботу над науковою доповіддю варто зі знайомства з проблемою як за книжками, так і за електронними джерелам.

3. При роботі над рефератом треба використовувати, принаймні, 3 різних джерела. Список рекомендованої літератури та сайтів наводяться в кінці роботи.

4. Після ознайомлення з матеріалом спробуйте скласти план Вашої роботи. Бажано обговорити цей план з науковим керівником.

5. Після цього пишеться сама робота. Враховуйте вимоги, що існують до таких текстів: цитата береться в лапки, наводяться посилання тощо.

6. Обсяг роботи – 24 сторінки; інтервал 1,5 14-й шрифт.

7. Коли текст буде готовий, на його основі треба підготувати доповідь на 5-7 хв. Передбачається, що Ви її виголошуватимете, а не зачитують попередньо написаний текст.

8. Для оволодіння азами ораторського мистецтва радимо звернутися до книги Д. Карнегі "Як виробляти впевненість в собі і впливати на людей, виступаючи публічно.

9. До наукової роботи додається анотація – 1 сторінка.

ЗМІСТ
 gh