Психологія Частина ІІ

Прищак М. Д., Мацко Л. А.

В навчальному процесі у вищій школі все більшого розповсюдження набувають ігрові заняття. Взагалі гра – це діяльність, що в житті людини передує навчанню. За перші 3-5 років свого життя з допомогою гри дитина всебічно пізнає світ і себе. За все наступне життя людиною пізнається набагато менше. Тому ігри мають високу ефективність, вони емоційно забарвлені. Крім того, в психологічних іграх "задіяні" абсолютно всі члени групи. Ми пропонуємо деякі з психологічних ігор.

Знайомство

Гра “Знайомство”

Мета гри полягає у відпрацюванні навичок вміння короткої самопрезентації та досягненні стану розкутості, відкритості, згуртованості членів групи.


Хід гри

Учасники сідають у коло. Це, перш за все, можливість відкритого спілкування, відчуття особливої згуртованості, яка полегшує взаєморозуміння та взаємодію.

Кожен учасник повинен представитися. Для цього він називає своє ім’я, походження свого імені (за словником, сімейна історія тощо). Далі для більш детального розкриття своєї особистості він називає з ким він хотів би себе асоціювати. Наприклад, відносно:

- епітетів (веселий, жартівливий...);

- кольору (червоний, жовтий...);

- стихій (вогонь, вода, земля, повітря);

- пори року (весна, осінь, зима, літо);

- тварини ( кіт, собака, тигр, кріль...).

Завершення роботи: кожному по черзі чи бажаючим пропонується сказати, що нового дізналися вони про своїх одногрупників.


Гра “Що нас об’єднує”

Метою гри є підкреслення значущості згуртованості студентської групи, формування почуття розкутості, позитивного емоційного ставлення до членів групи.

Хід гри

Всі члени стають у коло з м’ячем. Один із учасників кидає м’яч іншому і називає його ім’я та ту психологічну якість, яка об’єднує їх обох. При цьому супроводжує словами: “Я думаю, нас з тобою об’єднує...” і називає певну якість. Наприклад: “Я думаю, нас об’єднує така якість як відвертість”, “Мені здається, ми з тобою життєрадісні”.

Той, хто отримує м’яч, відповідає: “Я згоден”, а якщо ні – “Я подумаю”. Той, до кого потрапив м’яч, продовжує завдання, передаючи м’яч іншому.

Завершення роботи: проводиться обговорення, кожен висловлюється, що сподобалось, що викликало ускладнення: ствердження чи відповіді?


Міжособистісне спілкування

Гра “Якості та вміння, важливі для ефективного спілкування”

Метою гри є допомога студентам у визначенні важливих якостей та вмінь особистості, необхідних для ефективного спілкування.

Допоміжні матеріали: аркуш паперу А1.

Хід гри

Кожному учасникові пропонується протягом 5 хвилин самостійно скласти і записати список якостей та вмінь людини, які, на його думку, необхідні для ефективного спілкування. Після цього проводиться дискусія, метою якої є узагальнений список якостей (записується на плакаті). Кожен член групи може висловити свою думку, наводячи аргументи та приклади. Коли роботу над плакатом “Якості та вміння, важливі для ефективного спілкування” буде завершено, керівник пропонує обговорити, наскільки список, складений кожним учасником індивідуально, відрізняється від загального.

Завершення роботи: підведення підсумків.

Гра “Дискусія”

Мета гри полягає в досягенні порозуміння та єдності членів групи шляхом розгляду різних точок зору, аргументацій щодо певної проблеми.

Хід гри

Серед учасників відбирають 5 осіб для ведення дискусії за заздалегідь підготовленою темою. Наприклад: “Особистісні якості, що їх повинен мати керівник (не менше п’яти)”; “Особистісні якості, які протипоказані керівникові”.

Кожен із учасників дискусії може подати свою точку зору, чи точку зору своєї команди, узгоджену в попередній частині вправи.

Учасникам дискусії пропонується за обмежений час прийти до загального рішення.

Завершення роботи: проводиться обговорення, кожен висловлюється щодо змісту і форми дискусії.


Підвищення самооцінки

Гра “Я пишаюся...”

Мета гри полягає в підвищенні самооцінки через репрезентацію своїх позитивних рис характеру чи умінь.

Час: 7-10 хв.

Хід гри

Кожен учасник по черзі говорить про себе “я пишаюся” і говорить про свої позитивні особистісні риси. Наприклад: “Я пишаюся тим, що у будь-якій ситуації залишаюсь спокійним...”.

Завершення роботи: проводиться обговорення, кожен висловлюється про те, легко чи складно було виконувати вправу. Якщо були складнощі, то в чому вони полягали, що почували учасники, коли “пишалися” собою.

Гра “Комплімент”

Мета гри полягає в підвищенні самооцінки шляхом свідомого підкреслення позитивної якості іншої людини та створення атмосфери емоційного комфорту у групі.

Хід гри

Комплімент – свідоме підкреслення позитивної якості людини. Учасники сідають у коло та роблять по черзі комплімент своєму сусідові. Сусід дякує та робить комплімент наступному учаснику.

Завершення роботи: проводиться обговорення. Пропонується проаналізувати, що було легше, а що складніше – прийняти комплімент чи зробити його іншому? Який комплімент був найбільш вдалим?


Підготовка до сесії

Гра “Іспит”

Мета гри полягає у формуванні у студента навичок контролю внутрішнього стану в період сесії, під час іспиту.

Хід гри

На ролі членів екзаменаційної комісії обираються двоє людей – один із них є “провідним викладачем”, а інший – “асистентом”. На ролі студентів обираються три особи. За дверима їм дається інструкція: вибрати з добре знайомого навчального матеріалу два запитання, на які вони можуть впевнено, глибоко, всебічно відповісти. Слід звернути увагу студентів-першокурсників на те, що вони повинні продемонструвати впевненість у своїх знаннях, намагаючись домогтися максимальної оцінки.

Поки студенти “готують” відповіді в аудиторії, викликається екзаменаційна комісія, і їй дається інша інструкція: якби не відповідали студенти, екзаменатори повинні з особливою теплотою, привітністю й підтримкою слухати перше запитання і зовсім байдуже – друге. Наприкінці відповіді екзаменатору потрібно сказати студентові приблизно таке: “Добре, на перше запитання ви відповіли блискуче (прекрасно, відмінно). А на друге не так добре, але, загалом, спасибі, запросіть будь ласка наступного студента”.

Решті членам групи — “глядачам” – дається завдання: відмітити те, що в діалозі студента з членами екзаменаційної комісії сприяє взаєморозумінню, а що його руйнує.

Завершення роботи: проводиться обговорення:

- В чому відмінність поведінки екзаменаторів, коли відповідали студенти на 1-е та 2-е запитання?

- Яка поведінка екзаменаційної комісії більше впливає на відповіді студентів?

- Які стратегії поведінки студентів були більш успішними, коли вони відповідали на запитання екзаменаційної комісії?

Самопізнання

Гра «Хто я?»

Мета гри полягає в одержанні кожним членом групи позитивних і негативних оцінок його особистості.

Допоміжні матеріали: для гри потрібні великі аркуші паперу (А4), англійські булавки чи швацькі голки за числом учасників.

Хід гри

Кожний учасник вгорі аркуша пише своє ім’я чи прізвище. Далі він ділить аркуш надвоє вертикальною лінією на дві колонки. Після цього над лівою колонкою пишеться знак «плюс», над правою – «мінус». Студенти прикріплюють ці аркуші до одягу на спинах один одного. Далі кожний учасник гри почерзі підходить до кожного з групи, пише на його аркуші одну або більше психологічних якостей – позитивних або негативних – і просить зробити теж на аркуші, прикріпленому на його спині.

Коли учасник отримав всі характеристики, аркуш знімається і студент знайомиться з тим, які "сильні" та "слабкі" сторони його психологічного портрету відзначили товариші.

Одержаний матеріал можна використати для виконання домашніх завдань.

Варіанти для домашніх завдань

1. Порівняти отриманий матеріал з самохарактеристикою, зробленою в ході виконання завдання «Зебра» (Дивись методику "Зебра " підрозділ 4.3.).

2. Звернутись до близьких (батьків, рідних, друзів) з проханням про складання «Зебри» на дану особу. Узагальнити отриману інформацію.

3. Порівняти всі переліки якостей, відмітити збіги і розбіжності, прокоментувати.

4. Дати відповідь на запитання: «Чи знаєте Ви себе? Хто знає Вас, з Вашої точки зору, краще – близькі люди чи товариші по групі?»

Завершення роботи: проводиться обговорення.


Взаємопізнання гендерних стереотипів

Гра "Дослідження ґендерних настанов юнаків та дівчат"

Останнім часом в гуманітарному знанні все більше уваги приділяється дослідженню гендерних проблем. Гендер можна, дуже узагальнюючи, визначити як соціальну стать людини, на відміну від статі біологічної. Кожне суспільство, кожна національна, вікова, статева група має певні гендерні стереотипи.

Мета гри полягає в дослідженні гендерних настанов (соціальні очікування певної поведінки від особи в залежності від її статі) юнаків та дівчат конкретної студентської групи. Як правило, студентські групи статево неоднорідні. Тому, в ході гри, можна визначитися зі соціальними стереотипами щодо дівчат, що склалися у юнаків і, відповідно, стереотипні риси юнаків в сприйнятті дівчат.

Хід гри

На дошці, що поділена навпіл вертикальною лінією, вгорі правої колонки пишемо: «Жінка (дівчина) – це ...». Над лівою, відповідно: «Чоловік (юнак) – це ...».

Звертаючись до «чоловічої» частини групи викладач просить називати риси, що їм згадуються, коли вони чують слово «жінка». Можна називати як позитивні, так і негативні чи нейтральні психологічні риси.

Коли всі бажаючі юнаки зроблять це (як правило, називається 15-20 рис і якостей), така ж процедура проводиться дівчатами, характеризуючи юнаків (чоловіків).

Після того як обидва списки будуть записані на дошці, викладач, називаючи якість з певної колонки (наприклад, чоловік – сильний, мужній тощо) і запитує, чи притаманна ця риса жінкам, дівчатам. Теж саме здійснюється щодо другого списку. Риси, що притаманні як тій, так і іншій статі, викреслюються.

Завершення роботи: відбувається обговорення і взаємна оцінка отриманих переліків, що визначають конкретні гендерні стереотипи даної групи щодо маскулінних та фемінних якостей. Варто також визначитися зі статевими

характеристиками чоловіків і жінок (якщо їх в переліках немає, можна попросити згадати і навести їх).

ЗМІСТ
 gh