Психологія Частина ІІ

Прищак М. Д., Мацко Л. А.

2.2.1 Дослідження психологічного клімату групи


Мета роботи: 1) з’ясувати індивідуальну та середньогрупову оцінку психологічного клімату групи; 2) виявити передумови наявних міжособистісних відносин у групі; 3) визначити міру зрілості групи та перспективи її розвитку.

Використані матеріали : 1) методика дослідження психологічного клімату групи; 2) ключ до методики; 3) бланки дослідження.

Хід роботи

1. Одержати методику дослідження психологічного клімату за допомогою якої проводиться дослідження та бланк дослідження.

2. Оцінити запропоновані твердження.

3. Розрахувати індивідуальну оцінку психологічного клімату.

4. Одержані показники порівняти з оціночною шкалою.

5. На основі проведеного дослідження оформити письмовий звіт.


Проведення дослідження

1. Оцінити, як виявляються перераховані нижче властивості психологічного клімату у вашій групі (таблиця 6.1), виставивши ту оцінку, яка, на вашу думку, відповідає істині. Виходячи з того, що оцінка 7 відповідає найбільшому виявленню даної якості у вашій групі, 1 – найменшому.

Таблиця 2.1 – Властивості психологічного клімату групи

Властивості психологічного

клімату (А)

Оцінка

Властивості психологічного

клімату (В)

1

2

3

1. Переважає бадьорий, життєрадісний настрій

7654321

Переважає пригнічений, песимістичний настрій

2. Доброзичливість у відносинах, взаємні симпатії

7654321

Конфліктність у відносинах, антипатія

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

3. У відносинах між угрупованнями всередині вашої групи є взаємна повага, розуміння

7654321

Угруповання конфліктують між собою

4. Членам групи подобається разом проводити час, брати участь у спільній діяльності

7654321

Члени групи байдужі до більш тісного спілкування, виявляють негативне ставлення до спільної діяльності

5. Успіхи або невдачі товаришів викликають співпереживання, бажання допомогти усіх членів групи

7654321

Успіхи або невдачі товаришів залишають байдужими інших або викликають заздрість, злорадність

6. У групі з повагою ставляться до думок один одного

7654321

Кожний вважає свою думку головною і виявляє нетерпимість до думки товаришів

7. Досягнення і невдачі групи переживаються як власні

7654321

Досягнення і невдачі групи не знаходять емоційного відгуку серед її членів

8. У важкі для групи дні відбувається емоційне єднання, “один за всіх і всі за одного”

7654321

У важкі дні група “розкисає”, панують розгубленість, сварки, взаємні звинувачення

9. Почуття гордості за групу, якщо її відзначає керівництво

7654321

До похвал і заохочень групи її члени ставляться з байдужістю

10. Група активна, повна енергії

7654321

Група інертна, пасивна

Продовження таблиці 2.1

1

2

3

11. Доброзичливо та зі співучастю ставляться до новачків, допомагають їм освоїтися в колективі

7654321

Новачки почувають себе чужими, до них часто виявляють ворожість

12. У групі справедливе ставлення до всіх членів, підтримують слабких, виступають на їх захист

7654321

Група помітно розділяється на “привілейованих” і “принижених”, існує зневажливе ставлення до слабких

13. Спільні справи захоплюють усіх, є велике бажання працювати колективно

7654321

Групу неможливо “підняти” на спільну справу, кожний думає про власні інтереси

2. Проставивши оцінки, обведіть відповідну цифру в кожному з 13 рядків, з'єднайте їх і порахуйте суму з'єднаних цифр.

3. Оцініть одержану суму, виходячи з такої шкали:

91 – 65 – високий рівень;

64 – 53 – середній рівень;

52 – 13 – низький рівень.

4. Розрахуйте середньогрупову оцінку психологічного клімату, додавши суму показників кожного із студентів поділену на їх кількість (визначити середнє арифметичне).


2.2.2. Прийняття групового рішення

Однією з головних функцій груп є розв’язання проблеми прийняття рішення. Прийняття єдиного рішення з важливих для групи питань – це складна проблема для будь-якої реальної малої групи. Група не може існувати як ціле, якщо у неї немає загальних підходів і думок з насущних або принципових питань. Крім того, важливим є знайти таке загальне рішення, яке було б найбільш ефективним. Групове рішення – це не результат групового компромісу, а найбільш оптимальне для всієї групи і кожного її члена рішення важливої задачі.

Проблема прийняття групового рішення традиційно розглядається в двох аспектах: феноменологічному і прагматичному. Перший аспект передбачає розгляд таких питань: як здійснюється процес прийняття групового рішення в реальних соціальних групах; що відбувається з індивідуальними точками зору; чим є по суті загальне рішення; яка ефективність групових рішень та ін.

Прагматичний аспект передбачає розгляд різних технологій прийняття групового рішення, стратегій цілеспрямованого управління цими процесами.

Таким чином, групове рішення в багатьох випадках є більш ефективним, ніж індивідуальне.


2.2.2.1. Ділова гра “Аварія яхти”

Мета ділової гри: вивчити процес створення й прийняття групового рішення в ході спілкування і групової дискусії.

Час проведення: близько 1 години.


Порядок проведення

1. Ознайомте всіх учасників з умовами гри (Додаток А).

2. Попросіть кожного з них самостійно пронумерувати зазначені предмети з погляду їхньої важливості для виживання (поставте цифру 1 біля найважливішого для вас предмета, цифру 2 – біля другого за значенням і т. д., цифра 15 буде відповідати найменш корисному предметові).

На цьому етапі вправи дискусії між учасниками заборонені. Відзначте середній індивідуальний час виконання завдання.

3. Розбийте групу на підгрупи приблизно по 6 осіб. Один студент з кожної підгрупи буде експертом. Запропонуйте кожній підгрупі скласти загальне для групи ранжирування предметів за ступенем їхньої важливості (так само, як вони це робили поодинці).

На цьому етапі допускається дискусія з приводу прийняття групового рішення.

Відзначте середній час виконання завдання для кожної підгрупи.

4. Оцініть результати дискусії в кожній підгрупі. Для цього:

а) вислухайте думки експертів про хід дискусії і про те, як приймалося групове рішення, наводилися різні версії, використовувалися вагомі доводи, аргументи і т. д.;

б) зачитайте “правильний” список відповідей (Додаток Б). Запропонуйте порівняти “правильну” відповідь, власний результат і результат групи: для кожного предмета списку треба обчислити різницю між номером, що присвоїв йому індивідуально кожен студент, далі – між групою і номером, присвоєним цьому предметові експертами. Складіть абсолютні значення цих різниць для всіх предметів. Якщо сума більше 30, то учасник або підгрупа “потонули”;

в) порівняйте результати групового й індивідуального рішення. Чи є результат групового рішення більш правильним у порівнянні з рішеннями окремих людей?

Коментар до проведення гри

• Ця вправа дає можливість кількісно оцінити ефективність групового рішення.

• У групі виникає більша кількість варіантів рішення і кращої якості, ніж у працюючих поодинці.

• Рішення проблем в умовах групи звичайно займає більше часу, ніж рішення тих же проблем окремим індивідом.

• Рішення, прийняті в результаті групового обговорення, виявляються більш ризикованими, ніж індивідуальні рішення.

• Індивід, який має особливі уміння (здатності, знання, інформація), пов'язані з груповою задачею, звичайно більш активний у групі, вносить більший вклад у прийняття групових рішень.


Додаток А

Ділова гра “Аварія яхти”

Уявіть собі, ви дрейфуєте на яхті в південній частині Тихого океану. У результаті пожежі більша частина яхти та її вантажу знищена. Яхта повільно тоне. Ваше місцезнаходження невизначене через поломку основних навігаційних приладів, але приблизно ви знаходитеся на відстані тисячі кілометрів від найближчої землі. Рятувальники ведуть пошук.

Далі дається список 15 предметів, що залишилися цілими і неушкодженими після пожежі. На додаток до цих предметів ви маєте міцний надувний пліт з веслами, досить великий, щоб витримати вас, екіпаж і всі перераховані нижче предмети. Майно людей, що залишилися в живих, це: пачка цигарок, кілька коробок сірників і п'ять однодоларових банкнот.

1. Секстант.

2. Дзеркало для гоління.

3. Каністра з 25 літрами води.

4. Протимоскітна сітка.

5. Коробка консервів.

6. Карти Тихого океану.

7. Надувна подушка, що плаває.

8. Каністра з 10 літрами нафтогазової суміші.

9. Маленький транзисторний радіоприймач.

10. Свисток, що відлякує акул.

11. Два квадратних метри непрозорої плівки.

12. Один літр рому міцністю 80°.

13. 450 метрів нейлонового каната.

14. Дві коробки шоколаду.

15. Рибальське спорядження.


Додаток Б

Ділова гра “Аварія яхти”

(відповіді експертів ЮНЕСКО)

На думку експертів, основними речами, необхідними людині, яка потерпіла аварію корабля в океані, є предмети, що служать для привернення уваги, і предмети, що допомагають вижити до прибуття рятувальників. Навігаційні засоби мають порівняно невелике значення: якщо навіть маленький рятувальний пліт і в змозі досягти землі, та неможливо на ньому запасти достатню кількість води або їжі для життя протягом цього періоду. Отже, найважливішими для людини є дзеркало для гоління і каністра нафтогазової суміші. Ці предмети можуть бути використані для сигналізації повітряним і морським рятувальникам. Другими за значенням є такі речі, як каністра з водою і коробка консервів.

Інформація, що наводиться нижче, мабуть, не перелічує всі можливі способи застосування даного предмета, а скоріше вказує, яке значення має даний предмет для виживання.

1. Дзеркало для гоління. (Важливе для сигналізації повітряним і морським рятувальникам).

2. Каністра з нафтогазовою сумішшю. (Важлива для сигналізації. Може бути запалена банкнотом і сірником і буде плисти по воді, привертаючи увагу).

3. Каністра з водою. (Необхідна для вгамування спраги).

4. Коробка консервів. (Забезпечує основну їжу).

5. Непрозора плівка. (Використовується для збирання дощової води і для захисту від непогоди).

6. Коробки шоколаду. (Резервний запас їжі).

7. Рибальське спорядження. (Оцінюється нижче, ніж шоколад, тому що в даній ситуації “синиця” в руках краще “журавля” у небі. Немає впевненості, що ви впіймаєте рибу).

8. Нейлоновий канат. (Можна використовувати для зв'язування спорядження, щоб воно не впало за борт).

9. Надувна подушка. (Рятувальний засіб на випадок, якщо хтось упаде за борт).

10. Свисток, що відлякує акул. (Призначення очевидне).

11. Ром, міцністю 80°. (Містить 80° алкоголю – досить для використання як антисептик, в інших випадках має малу цінність, оскільки вживання може викликати зневоднення).

12. Радіоприймач. (Має незначну цінність, тому що немає передавача).

13. Карти Тихого океану. (Марні без додаткових навігаційних приладів. Для вас важливіше знати не де знаходитеся ви, а де знаходяться рятувальники).

14. Протимоскітна сітка. (У Тихому океані немає москітів).

15. Секстант. (Без таблиць і хронометра не використовується).

Основна причина більш високої оцінки сигнальних засобів у порівнянні з предметами підтримки життя (їжею і водою) полягає в тому, що без засобів сигналізації майже немає шансів бути виявленими і врятованими. До того ж у більшості випадків рятувальники приходять у перші тридцять шість годин, а людина може прожити цей період без їжі і води.


2.2.2.2 Ділова гра “Подорож на повітряній кулі”

Мета ділової гри: дати можливість спостерігати в групі процеси, що відбуваються під час обговорення й ухвалення колективного рішення.

Час проведення: 30 хвилин.

Порядок проведення

1. Запропонуйте учасникам гри вибрати собі професію: лікар, інженер, учитель, художник і т. д. Одного студента попросіть бути спостерігачем.

2. Всім учасникам гри пропонується уявити, що вони виявилися членами одного екіпажа на повітряній кулі. Куля починає падати і залишається зовсім небагато часу до того моменту, коли вона впаде в море. Щоб цього не відбулося, хтось повинен вистрибнути з кошика.

3. Групі необхідно прийняти загальне рішення про те, хто стрибне з кошика, виходячи з того, хто з них буде менш корисний, якщо повітряна куля приземлиться на безлюдному острові.

4. Після завершення дискусії оцінюється робота групи: спостерігач доповідає свої спостереження про хід дискусії (використання вагомих доводів, аргументів на захист “своєї” професії, уміння вислухати один одного, “авторитарні манери” і т. д.).

Коментар до проведення гри

Дана вправа “програє ситуацію”, з якою стикається менеджер будь-якого рівня під час скорочення штатів.


2.2.3 Ділова гра для обговорення популярних робіт з психології

Сучасний навчальний процес потребує використання інноваційних форм проведення занять. Однією з таких форм є ділова гра за зразком гри “Що? Де? Коли?”. Наводимо приклад використання такого виду ділової гри для обговорення популярних робіт з психології.


1. Організаційний період

а) групи діляться на дві команди. Команда обирає капітана команди, який керує грою і оцінює в процесі гри за певною шкалі активність кожного члена команди;

б) обирається суддя, який керує грою, вирішує спірні питання і підраховує бали, які заробляє кожна команда;

в) команди сідають по різні сторони в аудиторії навколо стола, який вони роблять, з'єднуючи кілька парт;

г) суддя займає місце за столом викладача.


2. Методика проведення гри.

Гра складається з двох турів:

а) перший тур

Команди самі задають запитання одна одній і самі виставляють оцінку (бали) за відповідь. На підготовку до запитання дається 30 сек., на підготовку до відповіді 1 хв. Суддя за секундоміром слідкує за перебігом часу і після його закінчення дає команди. Приклад. "Команда Динамо! Задавайте ваше запитання!".

Оцінюється відповідь команди в основному за відповіддю того, хто з команди відповідав перший (команда це вирішує), але дозволяється доповнювати відповідь іншим членам команди і це теж частково враховується. Доповнення дає можливість всім членам команди брати участь у грі і виявляє як той чи інший студент знає матеріал. Команда, що задавала запитання оцінює відповідь іншої команди за трибальною шкалою. (Приклад: 3 бали за повну відповідь, 2 бали за неповну відповідь, 1 бал за часткову відповідь і 0 балів за відсутність відповіді або зовсім неправильну відповідь). Далі, якщо команда, яка відповідала, погоджується з тим, як оцінили відповідь, гра продовжується і інша команда задає запитання. В разі, якщо команда не погоджується з оцінкою, суддя проводить коротку дискусію між командами, в якій кожний аргументує свою позицію і якщо команди не приходять до спільного рішення, суддя сам приймає рішення про те, скільки балів поставити команді, яка відповідала і продовжує гру.

Якщо відповідь готова, то команда вигологошує її раніше, ніж за 10 секунд, це приносить команді додатковий 1 бал.

В процесі дискусії студенти вчаться обґрунтовувати свою точку зору, відстоювати її, вчаться культурі дискусії. Під час гри капітани команди оцінюють участь кожного члена команди у грі, ставлячи бали. Приклад: за відповідь 2 бали, за запитання і доповнення 1 бал. В кінці першого туру суддя визначає бали, набрані кожною з команд і оголошує цей результат.


б) другий тур – "Брейн-ринг"

Викладач сам ставить по черзі командам запитання. На підготовку до відповіді дається 5 сек. Після цього команда відповідає. Команда оцінюється за відповіддю того, хто перший відповідає, але дозволяється доповнювати і це також враховується при оцінюванні відповіді команди. Оцінює відповідь команди викладач. Суддя у другому турі веде тільки підрахунок балів. У випадку, якщо відповіді у команди немає, або відповідь неправильна, запитання передається іншій команді, яка на "чужому" питанні може заробити бали. В цьому випадку наступне запитання дається тій команді, якій було передано попереднє запитання.

У випадках, коли команда, що відповідала, не повністю відповіла на запитання, а інша команда суттєво доповнила відповідь, то бали можуть розподілятися між обома командами. (Приклад: 2 бали команді, яка відповідала і 1 бал команді, яка суттєво доповнила).

У другому турі відповідь оцінюється за системою, яка була і в першому турі. Капітан команди, як і в першому турі, оцінює участь кожного члена команди.(Приклад: 2 бали за повну відповідь, 1 бал за доповнення). У випадку, якщо запитання передається іншій команді, його максимальна оцінка знижується з 3 балів до 2 балів.

Після закінчення другого туру підраховуються результати гри другого туру і всієї гри.


3. Методика оцінювання студентів за участь у семінарі-грі.

Команді, яка по балах перемогла у грі, дається на кожного члена команди більше балів ніж команді, що програла. (Приклад: команда- переможець отримує на кожного члена команди по 15 балів, а команда, що програла, по 10 балів). Кількість балів дається командам викладачем, в залежності від загального рівня знання матеріалу групою, рівня культури і організації проведення семінару-гри. Різниця між балами командам визначається за різницею балів команд за підсумками гри. Далі бали, які отримала кожна команда на одного члена команди, перемножуються на кількість членів команди і команда отримує загальну кількість балів за гру.

Розподіл балів між членами команди відбувається з врахуванням участі кожного члена команди у грі. Ці дані надає капітан команди. Бали розподіляються викладачем, капітаном команди і суддею. Суддя отримує бали за семінар-гру окремо, виходячи з оцінки його роботи капітанами та членами команд. Як правило, йому виставляється найбільша кількість балів, що була набрана одним із учасників.

Доцільно у такий спосіб знайомитись з роботами Д. Карнегі “Як завойовувати друзів та впливати на людей”, “Як перестати хвилюватися і почати жити”, М. Літвак "Як зрозуміти та змінити свою долю" та ін.


Орієнтовний перелік запитань до книги

Дейла Карнегі “Як завойовувати друзів та впливати на людей”

1. Шість правил, дотримування яких дозволяє сподобатись людям.

2. Сім правил, дотримування яких дозволяє зробити ваше сімейне життя щасливим.

3. Чому, за Д. Карнегі, в німецькій армії солдату не дозволяли подавати скаргу і виказувати свої критичні зауваження зразу ж після тієї чи іншої події?

4. Які із бажань людини, за Д. Карнегі, рідше за все здійснюються? Чому? Які наслідки цього?

5. Які, за З. Фрейдом, мотиви лежать в основі всіх наших вчинків?

6. Чому Д. Карнегі платив Швабу мільйон доларів в рік?

7. В чому різниця між щирим визнанням достоїнств і лестощами?

8. Д. Карнегі говорить: "Коли я іду на рибалку, то не думаю про те, чого сам хочу. Я чіпляю на крючок як приманку не полуницю з вершками, а підманюю рибу черв'яком... Чому б нам не робити так само розумно, щоб схиляти до себе людей?" Прокоментуйте.

9. "Вона нічого не коштує, але багато дає". Що має на увазі Д. Карнегі і яке значення це має для того, щоб сподобатись людям? Прокоментуйте.

10. Як стати, за Д. Карнегі, добрим співрозмовником?

11. В чому секрет "золотого правила" ставлення до людей?

12. "Сонце може швидше зняти з вас плащ, ніж вітер". Прокоментуйте.

13. В чому секрет Сократа?

14. Чому Д. Карнегі радить "драматизувати свої ідеї, подавати їх ефектно"?

15. 20 століть тому китайський мудрець Лао-цзи говорив: "Причини, з яких ріки і моря отримують данину від сотень гірських потоків, полягають в тому, що вони знаходяться нижче останніх. Завдяки цьому вони в змозі панувати над всіма гірськими потоками". Як це, за Д. Карнегі, відноситься до людей?

16. Д. Карнегі говорить: "На світі є тільки один засіб спонукати когось щось зробити". В чому він полягає?

17. "Краще звільнити дорогу собаці, ніж дати їй вкусити себе. Навіть якщо ви вб'єте собаку укус залишиться укусом". Прокоментуйте.

18. "В Голландії, перед тим як увійти в дім, залишають взуття перед порогом". Прокоментуйте.

19. "Не одна жінка вирила могилу особистому сімейному щастю, мало-помалу поглиблюючи її". Прокоментуйте.

20. Розкажіть і прокоментуйте історію про селянку та в’язанку сіна.


Орієнтовний перелік запитань до книги

Дейла Карнегі “Як перестати хвилюватися і почати жити”

1. Яка магічна формула У. Каррієра? Прокоментуйте.

2. Який метод радить використовувати Д. Карнегі для вирішення проблем? Прокоментуйте.

3. Які найкращі ліки від хвилювання?

4. Що Д. Карнегі говорить про "закон великих чисел"?

5. Розкажіть і прокоментуйте "історію про дерево".

6. "Нещастя полягає не в сліпоті, а в нездатності переносити сліпоту". Прокоментуйте.

7. "Поставте обмежувач на ваші хвилювання". Прокоментуйте.

8. "Не платіть занадто дорого за свисток". Прокоментуйте.

9. Розкажіть і прокоментуйте історію про пляшку з молоком.

10. "Нехай минуле ховає своїх мертвих". Прокоментуйте.

11. "Північний вітер створив вікінгів". Прокоментуйте.

12. Розкажіть і прокоментуйте історію про ферму "Гримуча змія".

13. "Якщо вам дістався лимон, зробіть з нього лимонад". Прокоментуйте.

14. "Якщо ви будете чекати вдячності, ви готуєте собі багато засмучень". Прокоментуйте.

15. "Не забувайте те, що ніхто ніколи не б'є мертву собаку". Прокоментуйте.

16. "Розкрийте свою стару парасольку". Прокоментуйте.

17. "Ділові люди, які не вміють боротися з хвилюванням, вмирають молодими". Прокоментуйте.

18. "Погодьтесь прийняти те, що вже сталося. Примирення з тим, що вже сталося – перший крок до подолання наслідків різних нещасть". Прокоментуйте.

19. "Не переходь міст, поки не дійшов до нього". Прокоментуйте.

Причини втоми і що Д. Карнегі радить робити, щоб подолати втому?

ЗМІСТ
 gh