Психологія Частина ІІ

Прищак М. Д., Мацко Л. А.

Мета роботи: навчитися визначати власну самооцінку та самооцінку інших людей.

Використовувані матеріали: методики визначення рівня самооцінки (дослідження № 1, № 2).

Хід роботи

1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.

2. Виконати дослідження № 1.

3. Виконати дослідження № 2.

4. На основі проведеного дослідження оформити звіт з лабораторної роботи.


Проведення дослідження

Дослідження № 1

Тест № 1 “Самооцінка особистості”

1. Якості особистості розташувати у двох колонках. В першу колонку виписити якості, які притаманні Вашому ідеалу (перелік “Мій ідеал”). Решту якостей виписати в колонку (перелік “Неідеал”).

Перелік якостей особистості

1. Акуратність

2. Безтурботність

3. Боягузливість

4. Вередливість

5. Вишуканість

6. Гордість

7. Грубість

8. Жалісливість

9. Жвавість

10. Життєрадісність

11. Заздрість

12. Захопленість

13. Злопам’ятство

14. Легковір’я

15. Мрійливість

16. Наполегливість

17. Ніжність

18. Невимушеність

19. Нервовість

20. Нерішучість

21. Нестриманість

22. Образливість

23. Обережність

24. Педантичність

25. Повільність

26. Поміркованість

27. Поступливість

28. Рішучість

29. Розв’язність

30. Самозабуття

31. Сором’язливість

32. Стриманість

33. Терпимість

34. Турботливість

35. Упертість

36. Холодність

37. Чарівність

38. Чуйність

39. Щирість

40. Ентузіазм


Короткий словник

Вишуканий – той, хто вирізняється добрим естетичним смаком, приділяє велику увагу зовнішнім проявам.

Чарівний – той, хто викликає позитивні почуття, приємний, звабливий.

Ентузіазм – завзятість, емоційність при виконанні справи.

Розв’язність – нестриманість, некоректна поведінка, ігнорування інших.

Жалісливість – схильність до почуття жалості, співчуття.

Самозабуття – діяльність, що відрізняється великою захопленістю, при якій людина максимально занурюється в справу, яка викликає її інтерес, настільки, що забуває про себе.

Невимушеність – здатність розкуто почувати себе в будь-якій ситуації, природність в поведінці.

Педантизм – “сліпе” дотримання встановлених норм, дріб’язкова точність.

2. В переліку “Мій ідеал” відмітити позначкою якості, які у Вас є реально за принципом “так – ні”, незалежно від рівня розвиненості якості. В переліку “Неідеал” відмітити будь-якою позначкою якості, яких у Вас немає, теж за принципом “так – ні”.

3. Підрахувати загальну кількість відмічених якостей як у першому, так і в другому переліку (Р).

4. Визначити коефіцієнт самооцінки, поділивши одержану суму (Р) на загальну кількість якостей (40) (дивись перелік якостей особистості):

де Кс – коефіцієнт самооцінки.

5. Результати порівняти з оціночною шкалою.


Оціночна шкала

Якщо Ви одержите коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – значить самооцінка адекватна, Ви самокритичні і не переоцінюєте себе.

Якщо одержите коефіцієнт від 0 до 0,4, це свідчить про недооцінку своєї особистості, про підвищену критичність.

Якщо коефіцієнт від 0,6 до 1, це говорить про переоцінку своєї особистості, некритичне ставлення до себе.


Дослідження № 2

Тест № 2 “Самооцінка особистості”

1. Розділити лист паперу на чотири рівні частини взаємно перпендикулярними лініями, позначити кожну частину римськими цифрами I, II, III, IV.

2. В кожному з чотирьох переліків, які наведені нижче і характеризують позитивні якості особистості, виділити ті, що найбільш значущі і цінні для Вас особисто, яким Ви віддаєте перевагу. Які ці якості і скільки їх, кожен вирішує сам.

3. Виписати у стовпчик найцінніші для вас якості разом з їх номерами, що стоять зліва. В результаті Ви отримали чотири переліки ідеальних якостей.

4. Проаналізувати якості особистості, виписані Вами, і знайти серед них такі, які ви маєте реально. Обвести цифри біля них кружечком.


Перелік якостей особистості

І Міжособистісні відносини, спілкування

1. Ввічливість – дотримання правил порядності, поштивість.

2. Турботливість – думка або діяльність, які спрямовані на добробут людей; піклування, догляд.

3. Щирість – вираження справжніх почуттів, правдивість, відвертість.

4. Колективізм – здатність підтримувати спільну працю, спільні інтереси, колективне начало.

5. Чуйність – готовність відгукнутися на чужі потреби.

6. Сердечність – сердечне, ласкаве, турботливе ставлення до людей.

7. Співчуття – чуйне ставлення до переживань, горя людей.

8. Тактовність – відчуття міри, яке створює вміння поводити себе в товаристві, не принижуючи гідності людей.

9. Терпимість – вміння без ворожості ставитися до чужої думки, характеру, звичок.

10. Чутливість – чуйність, співчуття, здатність легко розуміти людей.

11. Доброзичливість – бажання добра людям, готовність сприяти їх добробуту.

12. Привітність – здатність виявляти почуття особистої приязні.

13. Привабливість – здатність зачаровувати, притягувати до себе.

14. Товариськість – здатність легко налагоджувати стосунки у спілкуванні.

15. Обов'язковість – вірність слову, обов'язку, обіцянкам.

16. Відповідальність – необхідність, обов'язок відповідати за свої вчинки і дії.

17. Відвертість – відкритість, відсутність бар’єрів у стосунках з людьми.

18. Справедливість – об’єктивна оцінка людей відповідно до істини.

19. Сумісність – вміння поєднувати свої зусилля з діями інших при вирішенні спільних задач.

20. Вимогливість – суворість, очікування від людей виконання своїх обов’язків.


ІІ Поведінка

1. Активність – прояв зацікавленого відношення до навколишнього світу і до самого себе, до справ колективу, енергійні вчинки та дії.

2. Гордість – почуття власної гідності.

3. Добродушність – м’якість характеру, прихильність до людей.

4. Порядність – чесність, нездатність робити підлі та антигромадські вчинки.

5. Сміливість – здатність приймати і здійснювати свої рішення без страху.

6. Твердість – уміння домогтися свого, не піддаватися тиску, непохитність, стійкість.

7. Впевненість – віра у правильність своїх вчинків, відсутність вагань, сумнівів.

8. Чесність – прямота, щирість у відносинах і вчинках.

9. Енергійність – рішучість, активність вчинків і дій.

10. Ентузіазм – сильне піднесення, душевний підйом.

11. Сумлінність – чесне виконання своїх обов’язків.

12. Ініціативність – прагнення до нових форм діяльності.

13. Інтелігентність – висока культура, освіченість, ерудиція.

14. Наполегливість – завзятість в досягненні мети.

15. Рішучість – непохитність, твердість у вчинках, здатність швидко приймати рішення, долаючи внутрішні вагання.

16. Принциповість – уміння дотримуватись твердих принципів, переконань, світогляду.

17. Самокритичність – прагнення оцінювати свою поведінку, вміння виявляти свої помилки і недоліки.

18. Самостійність – здатність здійснювати дії без сторонньої допомоги, своїми силами.

19. Урівноваженість – рівний, спокійний характер, поведінка.

20. Цілеспрямованість – наявність ясної цілі, прагнення її досягти.


ІІІ Діяльність

1. Вдумливість – глибоке проникнення у суть справи.

2. Діловитість – знання справи, підприємливість, розумність.

3. Майстерність – високе мистецтво в певній галузі.

4. Тямущість – уміння зрозуміти зміст, кмітливість.

5. Швидкість – стрімкість вчинків і дій, прудкість.

6. Зібраність – зосередженість, підтягнутість.

7. Точність – уміння діяти як задано, відповідно до зразка.

8. Працьовитість – любов до праці, суспільно-корисної діяльності, яка потребує напруги.

9. Захопленість – уміння цілком віддаватися якій-небудь справі.

10. Непосидючість – нетерплячість у тому, що потребує тривалого часу й терпіння.

11. Охайність – дотримання в усьому порядку, ретельність у роботі, старанність.

12. Пильність – зосередженість на виконуваній роботі.

13. Далекоглядність – прозорливість, здатність передбачати наслідки, прогнозувати майбутнє.

14. Дисциплінованість – звичка до дисципліни, усвідомлення обов'язку перед суспільством.

15. Ретельність – старанність, гарне виконання завдань.

16. Допитливість – цікавість розуму, схильність до надбання нових знань.

17. Винахідливість – здатність швидко знаходити вихід зі скрутних становищ.

18. Послідовність – уміння виконувати завдання, дії в суворому порядку, логічно, струнко.

19. Працездатність – здатність багато і продуктивно працювати.

20. Скрупульозність – точність до дрібниць, особлива ретельність.


ІV Переживання, почуття

1. Бадьорість – відчуття повноти сили, енергії.

2. Відчайдушність – відсутність страху, хоробрість.

3. Веселість – безтурботний, радісний стан.

4. Щиросердечність – щира дружелюбність, прихильність до людей.

5. Милосердя – готовність допомогти, пробачити із співчуття, людинолюбства.

6. Ніжність – прояв любові, ласки.

7. Волелюбність – любов і прагнення до свободи, незалежності.

8. Сердечність – задушевність, щирість у відносинах.

9. Пристрасність – здатність цілком віддаватися захопленню.

10. Сором'язливість – здатність часто відчувати почуття сорому.

11. Схвильованість – міра переживання, щиросердечне занепокоєння.

12. Захопленість – великий підйом почуттів, захоплення, замилування.

13. Жалісливість – схильність до почуття жалості, співчуття.

14. Життєрадісність – сталість почуття радості, відсутність зневіри.

15. Велелюбність – здатність сильно і багатьох любити.

16. Оптимістичність – життєрадісне світовідчуття, віра в успіх.

17. Стриманість – здатність стримувати себе від прояву почуттів.

18. Задоволеність – відчуття задоволення від виконання бажань.

19. Холоднокровність – здатність зберігати спокій і витримку.

20. Чутливість – легкість виникнення переживань, почуттів, підвищена сприйнятливість до впливів ззовні.

5. Підрахувати, скільки Ви знайшли у себе реальних якостей (Р) та кількість ідеальних (І).

6. Обчислити коефіцієнт самооцінки для кожного з чотирьох переліків якостей особистості та загальний коефіцієнт за формулою:

де Кс – коефіцієнт самооцінки.

7. Результати порівняти з оціночною шкалою.

Примітка. Можливий варіант визначення самооцінки у відсотках:

Оціночна шкала

Якщо Ви одержите коефіцієнт від 0,4 до 0,6 – значить, самооцінка адекватна, Ви самокритичні і не переоцінюєте себе.

Якщо одержите коефіцієнт від 0 до 0,4 – це свідчить про недооцінку своєї особистості, про підвищену критичність.

Якщо коефіцієнт від 0,6 до 1 – це говорить про переоцінку своєї особистості, некритичне ставлення до себе.

Зміст звіту

1. Вказати мету роботи.

2. Описати процес визначення самооцінки на основі досліджень № 1 та № 2.

3. Дати письмову відповідь на контрольні запитання.

Контрольні запитання

1. Виходячи з одержаного результату, охарактеризуйте основні прояви даного рівня самооцінки в поведінці людини в цілому.

2. Як виявляється результат самооцінки в навчанні?

3. Як він може виявитися в професійній діяльності?

4. Як виявляється певний рівень самооцінки в спілкуванні (сім’я, дружня компанія, студентська група)?

5. Як пов’язані рівень самооцінки і прагнення до лідерства у спілкуванні?

6. Виходячи з Вашого коефіцієнта самооцінки, спрогнозуйте, як будуть складатися Ваші стосунки з людьми, які мають інші показники самооцінки.

7. Яким, виходячи з рівня самооцінки, має бути майбутній партнер для ситуації тривалого спілкування (друг, чоловік, дружина)?

8. Навести приклади (з життя, з художньої літератури) людей, що мають різні рівні самооцінки.

9. Навести перелік якостей, притаманних ідеалу та неідеалу людини (окремо ідеал та неідеал жінки, ідеал та неідеал чоловіка), виходячи з наведеного переліку та з власних уявлень людини (по 15 якостей ідеалу та неідеалу).

Домашні завдання

1. Зробити прогноз щодо того, як складатимуться відносини в сім’ях, де є різні варіанти поєднання заниженої, нормальної і завищеної самооцінки:

– чи міцними і тривалими будуть відносини?

– хто буде лідером (головою) сім’ї?

– будуть ці відносини гармонійними чи конфліктними?

2. Описати, який рівень самооцінки сформується у кожного з чотирьох типів темпераменту – холерика, сангвініка, флегматика і меланхоліка – в умовах різних методів виховання в сім’ї. Якими мають бути оптимальні засоби виховання для формування людини з адекватною самооцінкою?

3. Як поводити себе з людиною:

– з дуже завищеною самооцінкою?

– з комплексом неповноцінності?

4. Чи може людина подолати проблеми, які створюють комплекс неповноцінності? Що треба для цього робити?

ЗМІСТ
 gh