4.5.2 Методи добування альдегідів та кетонів

Особливості промислового методу:

– вуглеводневий ланцюг альдегіду збільшується на один атом

Карбону;

– переважають альдегіди нормальної будови І.Особливості методу: нестійкі діоли (дві гідроксигрупи біля одного атома карбону), за правилом Ейленмейера, відщеплюють молекулу води і утворюють кінцевий альдегід або кетон; метод є універсальним і поширюється на ароматичні гемінальні дигалогенпохідні.

При дії реактивів Гриньяра, наприклад, на похідні мурашиної кислоти (етилформіати) або інші диполярні сполуки добувають альдегіди або кетони:При піролізі солей карбонових кислот, які містять двохвалентні атоми металів (M: Ca, Ba, Mn, Th) утворюються альдегіди або кетони за загальною схемою:Вінницький національний технічний університет