4.5 АЛЬДЕГІДИ ТА КЕТОНИ

Альдегіди та кетони – це похідні вуглеводнів, до складу яких входить карбонільна (оксо) група

Реакції альдегідів та кетонів досить подібні, що дозволяє розглядати їх одночасно в контексті одного класу оксосполук.4.5.1 Класифікація. Номенклатура

В залежності від природи та будови радикалів R і R кетони можуть бути, згідно до наведених формул, відповідно, аліфатичними (насиченими та ненасиченими), ароматичними та змішаними:

Вінницький національний технічний університет