4.3.3 Будова етерів

Фізичні властивості етерів.

При відсутності рухливих атомів гідрогену у етерів, на відміну від спиртів, останні не можуть утворювати міжмолекулярні водневі зв’язки, що обумовлює значно нижчі їх температури кипіння (табл.4.3.1). Етери, за деяким винятком, не розчинні або погано розчинні у воді сполуки. Багато сполук цього класу, мають приємний (“ефірний”) запах, тому використо-вуються у виготовленні парфумів.

Вінницький національний технічний університет