4.3.2 Методи отримання етерівУ більшості випадків етери отримують із спиртів або фенолів.

Міжмолекулярну дегідратацію спиртів проводять у присутності ка-талітичних кількостей H2SO4 конц., б/в H3PO4 або Al2O3. При відщепленні молекули води утворюються етери:Синтез Вільямсона. Реакція являє собою алкілування алкоголятів (фенолятів) лужних металів алкілгалогенідами (SN2):Вінницький національний технічний університет