4.3 ЕТЕРИ (ПРОСТІ ЕФІРИ)

Етери (прості ефіри) – це органічні сполуки, у яких два вуглеводне-вих радикала сполучені атомом оксигену.4.3.1 Класифікація. Номенклатура

Загальна формула етерів R–O–R. В залежності від природи та будо-ви радикалів R і R вони бувають: діалкільні, діарильні (aryl) та змішані ал-кіларильні етери, наприклад:які за своєю реакційною здатністю (за винятком оксиду етилену) нагадують звичайні прості ефіри. Етери називають за радикально-функціональною номенклатурою та номенклатурою IUPAC (табл. 4.17)

Назва за номенклатурою IUPAC: префікс алкокси- (AlkO–), арилокси- (ArO–) групи + старший вуглеводень.

Назва за радикально-функціональною номенклатурою: вуглеводневі радикали + етер.Примітка: * за номенклатурою А. Ганча – О.Відмана.

Вінницький національний технічний університет