4 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

4.1 ГАЛОГЕНОПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ

Галогенопохідні вуглеводнів – це органічні сполуки, до складу яких входить один або кілька атомів галогену, сполучених із вуглеводневим ра-дикалом.4.1.1 Класифікація. Номенклатура

Загальна формула R–Hal. В залежності від природи радикалу R гало-генопохідні вуглеводнів розділяють на насичені, ненасичені, ароматичні, тощо.

В залежності від природи атомів галогену (F, Cl, Br, I) та їх кількості галогенопохідні бувають: моно- (CH3CH2CH2Br, 1-бромпропан), ди- (ClCH2CH2Cl, 1,2-дихлоретан) та полі- (CF2=CF2, перфторетилен) похідни-ми. В залежності від того, з яким атомом карбону сполучений атом гало-гену галогенопохідні вуглеводнів поділяють на первинні, вторинні та тре-тинні. Фізичні константи галогенопохідних вуглеводнів, а також їх номен-клатуру наведено у табл. 4.1.Примітки: * тривіальні назви; **за раціональною номенклатурою; *** при 75 мм. рт. ст.

Назва за номенклатурою IUPAC (радикально-функціональна): алкі-льний радикал + галоген.

Вінницький національний технічний університет