3.3.2 Методи добування нафталіну

В промисловості нафталін добувають із кам’яновугільної смоли (Га-рден, 1819 р.), у якій вміст нафталіну становить близько 10 %, або із про-дуктів піролізу нафти:При пропусканні ацетилену через нагріті до 700-800 °С трубки крім бензену (тримеризація) утворюється також нафталін (пентамеризація):Фізичні властивості нафталіну.

Нафталін – кристалічна речовина з характерним запахом, субліму-ється при 81 °С. Не розчинний у воді, добре розчинний у неполярних ор-ганічних розчинниках.

Вінницький національний технічний університет