3.3 БАГАТОЯДЕРНІ АРЕНИ. НАФТАЛІН

Багатоядерні арени – це органічні сполуки, які складаються з кіль-кох конденсованих або ізольованих бензенових кілець.

3.3.1 Класифікація. Номенклатура

Багатоядерні арени (поліциклічні арени) поділяють, в залежності від їх сполучення, на дві групи:

з конденсованими бензеновоми ядрами (мають два або більше ато-мів карбону, що одночасно належать сусіднім циклам);

з ізольованими бензеновоми ядрами (приєднані один до одного без-посередньо – дифеніл, або є похідними метану, в якому атоми гідрогену заміщені на фенільний радикал).цифр, що позначають положення замісників у нафталіновому ядрі, вико-ристовують префікси:Назва за замісниковою номенклатурою IUPAC: цифри, що вказують положення радикалів + вуглеводневі радикали + нафталін.

Вінницький національний технічний університет