3.2.2 Методи добування аренів

Промислові методи добування стосуються, в першу чергу, основної природної органічної сировини: нафти, газу та кам’яного вугілля. Арома-тизація парафінів (тема „Алкани”), дегідрування циклопарафінів (тема „Циклопарафіни”), тримеризація ацетилену (тема „Алкіни”) були розгля-нуті нами раніше. Тому розглянемо найбільш важливі лабораторні методи добування аренів.

Лабораторні методи.

Реакція Вюрца-Фіттіга, (1863 р.) є зручним методом добування по-хідних бензену:Бензен та його гомологи – безбарвні рідини з характерним запахом. Нерозчинні у воді, добре розчинні у більшості органічних розчинників; легко переганяються із водяною парою. Із збільшенням молекулярної ма-си, температури кипіння сполук закономірно зростають, табл. 3.2.

Вінницький національний технічний університет