3.1.4 Небензоїдні ароматичні сполуки

Розглянемо небензоїдні ароматичні сполуки на конкретних прикла-дах:В сполуці І розрив супряження та невідповідність правилу Хюккеля (N=4е–); в сполуці ІІ існує замкнений ланцюг супряження та має місце від-повідність правилу Хюккеля (N=6е–).

Вінницький національний технічний університет