3 АРОМАТИЧНІ ВУГЛЕВОДНІ

3.1 АРОМАТИЧНІ СПОЛУКИ (АРЕНИ)

Ароматичні вуглеводні (арени) – це циклічні, супряжені сполуки, що завдяки своїй будові проявляють особливі фізико-хімічні властивості.3.1.1 Класифікація. Номенклатура

Перші представники аренів із своєрідним запахом були виділені із природних сполук (ванілін, бензальдегід) і отримали назву “ароматичних”. Пізніше до поняття “ароматичні вуглеводні” було віднесено їх специфічні фізико-хімічні властивості:

схильність переважно до реакцій заміщення;

стійкість до дії окисників та високих температур.

Найпростішим представником аренів є бензен та його гомологи, конденсовані бензоїдні, небензоїдні та гетероциклічні сполуки:Вінницький національний технічний університет