2.5 АЛКАДІЄНИ

Алкадієни – це вуглеводні з відкритим ланцюгом, які містять два по-двійних –С=С– ( + ) зв’язки.

2.5.1 Класифікація. Номенклатура

Алкадієни мають загальну формулу CnH2n-2 (молекулярні ізомери ал-кінів) та утворюють гомологічний ряд. В залежності від положення двох подвійних зв’язків в молекулі алкадієни поділяються на три групи:

з кумульованими подвійними зв’язками (аленові вуглеводні):Сполуки цієї групи дієнових вуглеводнів мають велике значення (перш за все, синтез та промислове використання бутадієну-1,3), тому далі будуть розглянуті лише алкадієни із супряженими подвійними зв’язками. Фізичні властивості та назви деяких алкадієнів наведено у табл. 2.12.Назва за номенклатурою IUPAC: вуглеводень + суфікс -дієн + цифри, які вказують положення подвійних зв’язків у головному вуглецевому лан-цюзі.Назва за раціональною номенклатурою: вуглеводневий радикал + ален.

Вінницький національний технічний університет