2.4.2 Методи добування алкінів

Промислові методи добування ацетилену

Карбідний метод (Ф. Велер, 1862 р.):Відщеплення галогеноводнів (HBr) відбувається за правилом Зайце-ва.

Алкілуванням (alkylation) ацетиленідів металів отримують похідні ацетилену (алкіни):Фізичні властивості алкінів.

У гомологічному ряду алкінів перші три представники С2-С4 – гази, С5-С15 – рідини, а  С16 – тверді речовини. Температури плавлення та ки-піння в ряду алкінів підпорядковані таким же закономірностям, що і у ряду алканів та алкенів, табл. 2.10. Аліфатичні супряжені полієни (алкадієни, алкатриєни) розкладаються з вибухом. Ацетилен при підвищеному тиску – вибухонебезпечний, тому його зберігають у балонах із кізельгуром у аце-тоні при тиску 14,0 атм.

Вінницький національний технічний університет