2.4 АЛКІНИ

Алкіни – це вуглеводні, що містять у своєму складі один потрійний (+2) зв’язок.2.4.1 Класифікація. Ізомерія. Номенклатура

Алкіни (ацетиленові вуглеводні) мають загальну формулу CnH2n-2 та утворюють відповідний гомологічний ряд. Родоначальником гомологічно-го ряду алкінів (ацетиленових вуглеводнів) є ацетилен – С2Н2. Фізичні властивості та назви деяких алкінів наведено у табл. 2.4.1.Для першого члену гомологічного ряду назва за номенклатурою IUPAC етин, за раціональною – ацетилен.

Назва за номенклатурою IUPAC: вуглеводень + суфікс –ін (ин) + ци-фра, що показує положення потрійного зв’язку в алкіні. Нумерацію вугле-водневого радикала починаємо з того кінця, до яког ближче розташований потрійний зв’язок:Назва за раціональною номенклатурою: вуглеводневий радикал + ацетилен.

Для алкінів характерна ізомерія вуглецевого скелета та ізомерія по-ложення потрійного зв’язку:Вінницький національний технічний університет