2.3.3 Будова алкенів

В алкенах атоми карбону біля подвійного зв’язку знаходяться у дру-гому валентному стані (sp2-гібридизація). Орбітальну модель молекули етилену наведено на рис. 2.7.в алкенах наведена в табл. 2.9. При цьому необхідно відмітити, що енергії дисоціації зв’язку С–Н в алканах і алкенах досить близькі і коливаються в межах 402-425 кДж/моль, а довжина зв’язку С – Н для метану і етилену, відповідно, складає 0,111 та 0,110 нм. Ці дані свідчать про те, що хімічні перетворення по зв’язку С – Н для алканів і алкенів повинні бути подібни-ми, тому їх ми не будемо розглядати.Вінницький національний технічний університет