2.3 АЛКЕНИ

Алкени – це вуглеводні, у молекулах яких атоми Карбону сполучені між собою одним подвійним ( +) зв’язком.2.3.1 Класифікація. Номенклатура. Ізомерія

Алкени (олефіни, ненасичені вуглеводні) мають загальну формулу CnH2n та утворюють відповідний гомологічний ряд. Родоначальником го-мологічного ряду алкенів (етиленових вуглеводнів) є етилен – С2Н4. Фізи-чні властивості та назви деяких алкенів наведено у табл. 2.8.Назва за номенклатурою IUPAC: вуглеводень + суфікс –ен + цифра, що показує положення подвійного зв’язку в алкені.

Назва за раціональною номенклатурою: вуглеводневий радикал + етилен.

Утворення одновалентних радикалів та їх назви: алкен + суфікс -іл,Часто використовують тривіальні назви радикалів, наприклад: СН2=СН– (вініл), СН2=СН–СН2– (аліл).

Для алкенів характерні такі види ізомерії:Вінницький національний технічний університет