Словник найбільш вживаних термінів

Багатошарова     polylayer

Баланс     balance

Бульбашка     bubble

Визначальний     determinative

Випромінювання     radiation

Відбиватись     reflect

Вологовміст     moisture content

Вуглець     carbon

Густина     density

Димові гази     smoke gases

Дифузія     diffusion

Діоксид     dioxide

Довжина     length

Електромагнітний     electromagnetic

Ентальпія     enthalpy

Закон     law

Зрошувальна камера     irrigation chamber

Квадратний     quadrate

Кипіння     boiling

Кільцевий канал     ring canal

Коефіцієнт     coefficient

Конденсація     condensation

Концентрація     concentration

Коридорний     passage

Краплинний     dropping

Крапля     drop

Критерій     criterion

Круглий     round

Лінійний     linear

Масообмін     mass exchange

Напрям     direction

Опалювальний прилад     heating appliance

Осушувальна здатність     drainage

Обмежений     limited

Оребрення     ribbing

Пара     steam

Перемішування     mixing

Плівка     film

Плоский     flat

Поверхня     surface

Повітроохолодник     air cooler

Повздовжний     longitudinal

Повсть     felt

Поглинання     absorb

Поперечний     transversal

Природний     natural

Простір     space

Пучок     beam

Ребро     rib

Розмір     size

Сіре тіло     grey body

Смуга     strips

Спектральний     spectral

Сталевий     steal

Стінка     flat

Ступінь     degree

Тепловіддачa     heat exchange

Тепловологісне відношення     heat moister ratio

Теплоємність     heat capacity

Температура     temperature

Температурна крива     temperature curve

Температуропровідність     temperature conductivity

Теплообмінник     heater

Теплопередача     heat transfer

Теплоносій     bear heat

Теплота     heat

Теплота пароутворення     heat generation of steam

Термічний опір     thermal resistance

Термодинамічний     thermodynamics

Товщина     thickness

Топкова камера     fire box

Топковий екран     furnace shield

Трикутний     triangular

Труба     tube

Хвиля     wave

Холодовидатність     cold productivity

Циліндрична стінка     cylindrical wall

Частота     frequency

Шаховий пучок     chess beam

Шорсткість     roughness

Питомий тепловий потік     specific heat flow

Теплопровідність     thermal conductivity

Плоска стінка     flat wall

Необмежений простір     infinite space

Рівняння     equation

Екран     shield

Камера     furnace

Газохід     gas main

Витрата     expence

Повітряний прошарок     air layer

Нагрівальна піч     heating stove

Змійовик     coil

Номограма     abac