Передмова

Перебудова навчального процесу у вищій школі та, зокрема, скорочення аудиторних годин, віддає пріоритетну роль самостійній підготовці студентів, яка стає одним із головних засобів професійної підготовки. Це потребує відповідного методичного забезпечення, яке б орієнтувало студентів на придбання необхідних навичок розв’язування інженерних задач.

Основна мета даного навчального посібника – допомогти студентам в процесі самостійної роботи засвоїти методику розрахунків тепло- і масообмінних процесів, які поширені в теплоенергетичних і теплотехнологічних установках.

Посібник містить різноманітні за тематикою та мірою складності задачі, які охоплюють всі основні розділи дисципліни "Тепломасообмін" і найбільш часто зустрічаються на практиці. Посібник містить необхідний довідковий матеріал, який наведено в додатках і призначений для скорочення часу роботи з багатьма довідниками. В посібнику не наведений розділ "Розрахунки тепломасообмінних апаратів" через те, що даний матеріал викладено в окремому навчальному посібнику.

В процесі самостійної роботи студентам необхідно розв’язати певний набір задач із кожного розділу і відповісти на контрольні запитання. Для успішного виконання завдання перш за все потрібно вивчити (повторити) теоретичний матеріал за рекомендованою літературою. Основні теоретичні відомості наведені також в кожному розділі посібника. Після цього ознайомитись з прикладами розв’язування задач, наведеними в кожному розділі посібника. Необхідну допомогу і роз’яснення студент отримує від викладача на консультаціях.

Автори вдячні рецензентам за слушні пропозиції та поради в процесі підготовки даного посібника до друку.

Автори.