Додаток А

Теплопровідність деяких матеріалів

Додаток Б

Таблиця Б.1 – Параметри сухої насиченої пари і води за тиском

Продовження таблиці Б.1

Продовження таблиці Б.1

     Додаток В

Теплофізичні властивості води на лінії насичення

Додаток Г

Теплофізичні властивості водяної пари на лінії насичення

Додаток Д

Теплофізичні властивості сухого повітря за умови нормального атмосферного тиску

Додаток Е

Теплофізичні властивості димових газів

(В=760 мм рт.ст. »0,01Ч105 Па; (CO2) =0,13; (H2O) =0,11; (N2) = 0,76)

Додаток Ж

Теплофізичні властивості деяких мастильних матеріалів

Таблиця Ж.1 – Теплофізичні властивості трансформаторного масла

Таблиця Ж.2 – Теплофізичні властивості масла МС-20

Додаток И

Залежність для двоокису вуглецю

Додаток К

Залежність для водяної пари