9.3 Задачі для самостійної роботи

 

В процесі самостійної роботи студенти виконують завдання 9.3.1 та 9.3.2 відповідно до варіанта, який визначає викладач. Завдання на самостійну роботу, які зведені в таблиці, наводяться нижче.

Задача 9.3.1. Визначити витрату вологи, яка випаровується в сушарці зі стрічки матеріалу шириною В і довжиною за τ год, якщо параметри повітря в сушарці t і φ, його швидкість W, а температура на поверхні стрічки tc. Дані для розрахунків наведені в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1 – Дані для розрахунків до задачі 9.31

Задача 9.3.2. Визначити масовий потік від краплин води до повітря в зрошувальній камері довжиною , м, якщо: витрата води G, т/год; середній діаметр крапель d, мм; температура повітря t1, оC, а його відносна вологість φ1, %; температура води tв, оC; температура мокрого термометра tм, оC, швидкість повітря w, м/с. Дані для розрахунків наведені в табл. 9.2.

Таблиця 9.2 – Дані для розрахунків до задачі 9.3.2