8.3 Задачі для самостійної роботи

 

Задача 8.3.1. Повітропідігрівник виготовлений із сталевих труб діаметрами dз/dв, на які насаджені круглі сталеві ребра діаметром D і товщиною δ. Труби розташовані в шаховому порядку з кроками S1 і S2. В трубах рухаються гарячі гази зі швидкістю Wг, які охолоджуються від температури t'г до температури t''г. Повітря омиває пучки труб в поперечному напрямку зі швидкістю Wп і підігрівається від температури t'п до температури t''п. Витрати газів і повітря складають Gг і Gп, відповідно. Визначити коефіцієнт теплопередачі, якщо крок між ребрами на трубах дорівнює Sр. Необхідні дані для розрахунків наведені в табл. 8.3.

Таблиця 8.3 – Варіанти для розв’язання задачі 8.3.1