8.2 Приклади розв’язання задач

 

Задача 8.2.1.

Опалювальний прилад (heating appliance) являє собою змійовик (coil) із горизонтальних труб діаметрами 44/40 мм, на які насаджені круглі сталеві ребра висотою 20 мм і товщиною 0,5 мм. Крок між трубами становить 180 мм, а крок між ребрами – 10 мм. В сталевих трубах тече вода зі швидкістю 0,5 м/с, яка охолоджується від 60 до 40 оС. Визначити коефіцієнт теплопередачі, віднесений до зовнішньої поверхні за умови, що температура повітря в приміщенні 20 оС.

Розв’язування

Середня температура грійної води, оС

    

Теплофізичні властивості води для середньої температури води із додатка В: rв = 987,7 кг/м3; срв = 4,176 кДж/(кгЧК); lв = 0,6465 Вт/(мЧК);
nв = 0,5685Ч10-6 м2/с; Рrв = 3,645.

Різниця температур між водою та повітрям, оС:

– більша ;

– менша .

Середньологарифмічний температурний напір, оС

     .

Орієнтовнo середню температуру стінки труби вибираємо рівною 30 оС

    

Критерій Прандтля води для температури стінки із додатка В: Prст = 5,665.

Критерій Рейнольдса для потоку води

     .

Критерій Нуссельта для води

    

Коефіцієнт тепловіддачі від води до внутрішньої стінки труби, Вт/(м2ЧК)

     .

Коефіцієнт об’ємного розширення повітря, 1/К

     .

Теплофізичні властивості повітря (додаток Д): lп = 0,02675 Вт/(мЧК); nп = 15,08Ч10-6 м2/с; Рrп = 0,703.

Температуру зовнішньої стінки труби орієнтовно беремо 25 оС.

Критерій Грасгофа, віднесений до зовнішньої поверхні труб

    

Критерій Нуссельта

     .

Коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні труб, Вт/(м2ЧК)

     .

Умовна висота ребра, м

     .

Коефіцієнт m, 1/м

     .

Добуток

     .

Коефіцієнт ефективності погонного метра труби

     .

Характеристики одного погонного метра оребрених труб.

Площа внутрішньої поверхні, м2

     .

Площа зовнішньої поверхні, м2

     .

Площа ребер, м2

    

Площа поверхні міжреберних ділянок, м2

     .

Площа оребреної поверхні, м2

     .

Коефіцієнт оребрення

     .

Коефіцієнт тепловіддачі, приведений до зовнішньої поверхні, Вт/(м2ЧК)

    

     aпр.зн = ad (FpЧE + Fмр)/ Fзн =

     = 4,56·(0,817Ч0,9/+ 0,131)/ 0,13816 = 27.

Коефіцієнт теплопередачі, Вт/(м2ЧК)

    

Задача 8.2.2. Повітропідігрівник (ПП) виготовлений із мідних труб діаметрами 12/11 мм і являє собою пучок з коридорним розташуванням труб, на який насаджені суцільні пластинчасті ребра із алюмінію товщиною 0,3 мм. Крок між ребрами Sp = 2,5 мм, кроки між трубами S= S2 = 30 мм (рис. 8.2). Потужність ПП становить 20 кВт. В трубах тече гаряча вода, яка охолоджується від 80 до 60 оС. Повітря з початковою температурою 20 оС і швидкістю 6 м/с поперечно обтікає пучки труб. Визначити коефіцієнт теплопередачі, віднесений до внутрішньої поверхні, якщо швидкість води в трубах дорівнює 0,65 м/с, а повітря підігрівається до 40 оС.

Розв’язування

Середня температура води, оС

    

Теплофізичні властивості води для середньої температури (додаток В): срв = 4,1865 кДж/(кгЧК); lв = 0,666 Вт/(мЧК); nв = 0,421Ч10-6 м2/с; Рrв = 2,1.

Різниця температур між водою і повітрям, оС:

– більша ;

– менша .

Середньологарифмічний температурний напір, оС

     .

Орієнтовна середня температура стінки труб, оС

    

Критерій Прандтля води для 40оС (додаток В): Prст = 4,31.

Критерій Рейнольдса для потоку води

     .

Критерій Нуссельта для води

    

Коефіцієнт тепловіддачі від води до внутрішньої стінки труби, Вт/(м2ЧК)

     .

Середня температура повітря, оС

    

Теплофізичні параметри повітря для середньої температури (додаток Д): срп = 1,005 кДж/(кгЧК); nп = 16Ч10-6 м2/с; lп = 0,02757 Вт/(мЧК); Рrв = 0,701.

Коефіцієнт оребрення за (8.19)

    

Еквівалентний діаметр за (8.20), мм

    

Критерій Рейнольдса для потоку повітря

     .

Параметр оребрення

     .

Критерій Нуссельта за (8.25)

     .

Коефіцієнт тепловіддачі до повітря, Вт/(м2ЧК)

     .

Характеристика для суцільних ребер

     .

Умовна висота ребра за (8.18), мм

     .

Параметр m

     .

Добуток m·h'

     .

Значення th(m·h') із рис. 8.3: th(m·h') = 0,62.

Коефіцієнт ефективності ребра

     .

Ступінь оребрення за (8.21)

    

Коефіцієнт ефективності оребреної поверхні

    

Приведений коефіцієнт тепловіддачі від повітря до стінки труби, Вт/(м2·К)

    

Коефіцієнт теплопередачі, віднесений до внутрішньої поверхні, Вт/(м2ЧК)

     .