7.3 Задачі для самостійної роботи

 

Задача 7.3.1. Вертикальний трубчастий підігрівник води виконаний із труб з коефіцієнтом теплопровідності λ, діаметрами dз/dв, висотою Н і площею поверхні нагріву F. В трубах тече вода з об’ємною витратою V і швидкістю W. Вода підігрівається від температури t' до температури t''. Грійний теплоносій – суха насичена водяна пара з тиском Р. Визначити коефіцієнт теплопередачі. Дані для розрахунків взяти із табл. 7.1 за заданим варіантом.

Таблиця 7.1 – Дані до задачі 7.3.1

Задача 7.3.2. Повітропідігрівник виконаний із сталевих труб діаметрами dз/dв, які розташовані в шаховому порядку з кроками S1 = S2 = 1,8d3. Димові гази з витратою Gг і температурою t рухаються в трубах зі швидкістю Wг. Повітря з витратою Gп і швидкістю Wп поперечно обтікає труби і підігрівається від температури t1п до температури t2п. Визначити коефіцієнт теплопередачі, якщо кількість рядів труб складає Z. Дані для розрахунків наведені в табл. 7.2.

Таблиця 7.2 – Дані до задачі 7.3.2

Задача 7.3.3. В трубі діаметрами dз/dв тече гаряча вода зі швидкістю W і температурою tв. Температура внутрішньої стінки труби з коефіцієнтом теплопровідності λтр становить tст. Визначити необхідну товщину шару ізоляції з коефіцієнтом теплопровідності λіз за умови, що температура зовнішньої поверхні ізоляції tіз, температура довкілля tд, а лінійні теплові втрати не перевищують значення q. Дані для розв’язування задачі за виданим варіантом взяти в табл. 7.3.

Таблиця 7.3 – Дані для розв’язування задачі 7.3.3