5.3 Задачі для самостійної роботи

 

Задача 5.3.1. Конденсатор виготовлений із горизонтальних труб діаметром 30 мм і довжиною 3,5 м. Визначити необхідну кількість труб для конденсації 1 т/год сухої насиченої пари з тиском 100 кПа, якщо температура стінки труб становить 80 оС.

Задача 5.3.2. На зовнішній поверхні вертикальної труби діаметром d і довжиною конденсується суха насичена водяна пара з тиском Р. Визначити кількість сконденсованої пари, якщо середня температура поверхні труби tст. Визначити також, як зміниться витрата пари, якщо трубу розташувати горизонтально. Дані для розрахунків вибрати із табл. 5.3.

Таблиця 5.3 – Дані для розв’язання задачі 5.3.2

Варіант

d, мм

, мм

 

Варіант

Р, кПа

tст, оС

1

20

2

 

а

7

25

2

25

2,5

 

б

4

17

3

30

2,8

 

в

5

20

4

33

3,2

 

г

4,5

18

5

40

3,5

 

д

6

22

6

45

1,8

 

е

8

30

7

50

2,4

 

ж

7

22

8

18

2,6

 

и

9

35

9

22

3,3

 

к

5

24

Задача 5.3.3. В конденсатор паротурбінної установки надходить суха насичена пара з тиском 37,5 мм рт. ст. зі швидкістю 20 м/с. Конденсатор виготовлений із горизонтальних труб діаметрами 22/18 мм. Температура пари на 12 оС більша за температуру стінки труби. Проаналізувати зміну коефіцієнта тепловіддачі для першого ряду труб залежно від швидкості пари, яка змінюється до 30, 40 і 50 м/с. Побудувати графік залежності α = f (W).

Задача 5.3.4. За умови задачі 5.3.3 проаналізувати, як зміниться коефіцієнт тепловіддачі для 3, 5, 7 ряду пучка труб. Побудувати залежність α = f (z) для коридорного і шахового розташування труб.

Задача 5.3.5. Конденсатор виготовлений із 60 вертикальних труб діаметрами 25/22 мм. В конденсаторі конденсується суха насичена водяна пара з тиском 0,28 МПа і витратою 360 кг/год. Визначити середню температуру стінки труби, якщо висота труб 0,6 м.

Задача 5.3.6. На вертикальній стінці з температурою 80 оС конденсується суха насичена водяна пара з температурою 110 оС. Визначити висоту стінки для того, щоб рух плівки конденсату був турбулентним. Визначити також коефіцієнт тепловіддачі.

Задача 5.3.7. На горизонтальній трубі діаметром 50 мм конденсується суха насичена водяна пара з тиском 0,12 МПа. Визначити коефіцієнт тепловіддачі, якщо температурний напір становить 10 оС. Визначити також, як зміниться коефіцієнт тепловіддачі в разі збільшення тиску пари до 0,2; 0,4; 0,6 МПа за умови, що температурний напір залишається сталим. Побудувати залежність α = f(P).

Задача 5.3.8. Який температурний напір необхідно забезпечити для того, щоб в разі конденсації сухої насиченої водяної пари на горизонтальній трубі діаметром 40 мм питомий тепловий потік дорівнював 60 кВт/м2, якщо тиск пари 0,12 МПа.

Задача 5.3.9. За умови задачі 5.3.8 визначити температурний напір для вертикальної труби діаметром 50 мм, якщо q = 50 кВт/м2 і Р = 0,14 МПа.

Задача 5.3.10. На зовнішній поверхні вертикальної труби діаметром 25 мм і висотою 2,5 м конденсується суха насичена водяна пара з тиском 0,15 МПа. Визначити витрату сконденсованої пари, якщо температура стінки 100 оС.

Задача 5.3.11. На вертикальній трубі конденсується суха насичена водяна пара з тиском 4 МПа. Визначити витрату сконденсованої пари, якщо діаметр труби 50 мм, висота 3,2 м, а температура стінки 230 оС.

Задача 5.3.12. У вертикальному нагрівачі суха насичена водяна пара конденсується на горизонтальних трубах діаметром 20 мм. Визначити потужність нагрівача, якщо тиск пари 1 МПа, кількість труб 100, довжина труб 2,5 м, а температурний напір 12 оС.

Задача 5.3.13. За умови задачі 5.3.12 визначити, як зміниться потужність нагрівача, якщо висота труб буде 1,5; 3,5 і 4 м. Побудувати графік Q = f(H).

Задача 5.3.14. Визначити коефіцієнт тепловіддачі від пари до горизонтальних труб конденсатора у вигляді коридорного пучка, який складається із 14 рядів, якщо діаметр труб 18 мм. На поверхні труб конденсується суха насичена водяна пара з тиском 10 кПа, температура поверхні труб 35 оС. Визначити, як змінюється коефіцієнт тепловіддачі для 3, 5, 7 і 14 ряду. Побудувати залежність α = f(z).

Задача 5.3.15. На горизонтальній трубі діаметром 25 мм конденсується суха насичена водяна пара з тиском 509 мм. вод. ст. Визначити коефіцієнт тепловіддачі, якщо температура стінки становить 20 оС. Визначити також, як зміниться коефіцієнт тепловіддачі в разі рухомої пари зі швидкістю 20 м/с.

Задача 5.3.16. Кипляча вода з тиском Р тече зі швидкістю w в трубі діаметром d і довжиною . Визначити тепловий потік за умови, що температурний напір становить Δt. Дані для розрахунків взяти в табл. 5.4 для заданого варіанта.

Таблиця 5.4 – Дані для розв’язання задачі 5.3.16

Варіант

d, мм

, мм

 

Варіант

Р, МПа

w, м/с

Δt, оС

1

25

3

 

а

0,6

1,8

30

2

30

2,5

 

б

0,8

2

35

3

20

3,5

 

в

0,4

1,5

40

4

50

2

 

г

0,5

1,9

33

5

40

2,2

 

д

1

2,2

42

6

45

1,8

 

е

1,2

1,7

40

7

18

4

 

ж

0,7

1,4

36

8

33

3,4

 

и

0,9

2

34

9

25

2,8

 

к

1,4

1,8

37

Задача 5.3.17. На поверхні електрокип’ятильника відбувається бульбашкове кипіння води у великому об’ємі. Визначити найбільшу силу струму та критичне теплове навантаження, якщо діаметр електричного дроту 3 мм, тиск 0,14 МПа, а питомий електричний опір 1,2·10-6 Ом·м, температурний напір 40 оС.

Задача 5.3.18. Визначити коефіцієнт тепловіддачі в разі плівкового кипіння води на зовнішній поверхні горизонтальної труби діаметром 12 мм, якщо температура насичення 120 оС, а температура поверхні труби 370 оС.

Задача 5.3.19. Визначити питомий тепловий потік на поверхні вертикальної труби зовнішнім діаметром 22 мм і довжиною 0,6 м, де відбувається плівковий режим кипіння води, якщо тиск води 0,15 МПа, а температура стінки 450 оС.

Задача 5.3.20. Вода з тиском 1,5 МПа кипить у великому об’ємі. Питомий тепловий потік складає 1250 кВт/м2. Визначити коефіцієнт тепловіддачі для бульбашкового кипіння.

Задача 5.3.21. Із киплячої у великому об’ємі води необхідно отримати 0,5 т/год сухої насиченої пари з тиском 0,36 МПа. Визначити необхідну площу поверхні нагріву, якщо температура теплообмінної поверхні 155 оС.

Задача 5.3.22. Питомий тепловий потік від поверхні теплообміну складає 335 кВт/м2, а температура киплячої води 195 оС. Визначити температуру поверхні теплообміну за умови бульбашкового кипіння у великому об’ємі.

Задача 5.3.23. За умови задачі 5.3.22 визначити, як зміниться поверхня теплообміну в разі зміни температури киплячої води до 210, 230, 250 оС. Побудувати графік залежності F = f (tв).

Задача 5.3.24. Визначити коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні трубки до киплячої води, якщо питомий тепловий потік 200 кВт/м2, режим кипіння бульбашковий, тиск води 0,2 МПа.

Задача 5.3.25. За умови задачі 5.3.24 визначити коефіцієнти тепловіддачі для q = 150 кВт/м2 і q = 300 кВт/м2.

Задача 5.3.26. За умови задачі 5.3.24 визначити коефіцієнти тепловіддачі в разі зміни тиску до 0,4 і 0,6 МПа.

Задача 5.3.27. Визначити теплове навантаження поверхні нагріву в разі бульбашкового кипіння води у великому об’ємі для тисків 0,5 і 0,8 МПа, якщо температурний напір складає 40 оС.

Задача 5.3.28. Визначити коефіцієнт тепловіддачі від зовнішньої поверхні до киплячої води з тиском 4 МПа для температур стінки труби 270, 280 і 285 оС. Визначити також питомі теплові потоки.

Задача 5.3.29. Визначити необхідну площу поверхні нагріву парогенератора з паровидатністю 10 т/год сухої насиченої водяної пари з тиском 1,5 МПа, якщо температурний напір становить 15 оС.

Задача 5.3.30. За умови задачі 5.3.29 визначити, який температурний напір необхідно забезпечити, щоб паровидатність парогенератора збільшити вдвічі для тієї ж самої поверхні нагріву.

Задача 5.3.31. На зовнішній поверхні труби кипить вода під тиском 3,5 МПа. При цьому питомий тепловий потік складає 180 кВт/м2. Визначити температуру поверхні труби.

Задача 5.3.32. За умови задачі 5.3.31 визначити температуру поверхні труби за умови, що питомий тепловий потік збільшиться в 1,5 і 2 рази.