Завдання

Перед виконанням курсового проекту кожен студент отримує завдання та дані (відповідно до свого варіанта), які є індивідуальними. У кожному варіанті завдання наводяться: перелік устаткування, що проектується, та вимоги до характеристик окремих вузлів і систем, що є для студента безпосередньою настановою щодо змісту проекту.

Зміст завдання

Загальні початкові дані: напруга батареї Uб, кількість циліндрів Z, пускова, мінімальна, максимальна швидкості двигуна nп, nmin, nmax..

Варіанти індивідуальних завдань.

1 Розробити систему електростартерного пуску. Задано: момент опору при пуску МП, кількість зубців вінця маховика nВЯкщо вказано спроектувати тягове реле, то додатково задається: початковий зазор , сила тертя Fтр, зазор шестерні та контактів nш, nк, жорсткість та початкова деформація повертової, буферної та демпферної пружин Св, Хв, Сб, Хб, Сд, ХД, довжина стартерного живильного провідника lСП.

2 Розробити систему запалювання відповідно до вказаного типу. Можливі варіанти: а) розробити комутатор на основі даного транзистора, б) розробити котушку запалювання, для чого додатково задано: напругу вторинного кола для режимів пуску, мінімальної та максимальної швидкостей U, U2Пmin, U2Пmax, ємності первинної, шунтувальної та комутуючої котушки С1, Сш, Ск.

3 Розробити систему контролю автомобіля. Задано: перелік приладів, максимальний тиск мастила Рмах, температура tmaxдвигуна, швидкість Vmax, глибина паливного бака hтб.

4 Розробити систему освітлення. Задано: довжину провідників лівих та правих освітлювальних приладів. Необхідно виконати перевірку електропроводки вказаних освітлювальних приладів на втрати напруги.

5 Вибрати елементи допоміжного електрообладнання. Задано: перелік та особливості обладнання, потужності двигунів склоочищувача, насоса, вентилятора Рс, Рн, Рв.

6 Розробити систему електропостачання. Задано: швидкісний режим генератора (середня швидкість n та відносна тривалість роботи на ній t0), тривалість увімкнення дальнього світла, сигналів повороту та гальмування ТУдс, ТУсп, ТУст; Якщо додатково вказано тип силового транзистора, то необхідно також розробити регулятор напруги на основі заданого транзистора.

7 Виконати дослідження робочих режимів вказаної системи електрообладнання шляхом моделювання (обов’язкове для усіх варіантів).