Вимоги до змісту та оформлення курсового проекту

Вимоги до змісту та оформлення курсового проекту

Зміст проекту визначається завданням, яке отримує студент. Пояснювальна записка до курсового проекту повинна містити такі розділи.

Вступ. Розкриває важливість модернізації автомобільного електрообладнання та курсового проектування з даної тематики.

Розділ «Вибір елементів систем автотракторного електрообладнання». Передбачає вибір елементів автотракторного електрообладнання на підставі завдання або попереднього розрахунку. Вміщує у себе підрозділи:

O основні вимоги до даних елементів і системи в цілому;

O попередній розрахунок (якщо потрібно);

O технічні дані вибраних елементів обладнання, включаючи з’єднувальні провідники, комутаційну і захисну апаратуру, з наведенням довідкового джерела (літ., табл., рис., с.);

O короткий опис конструкції і роботи елементів системи та особливості їх спільної роботи у складі запроектованої системи (якщо зазначено) з обґрунтуванням переваг та недоліків застосованого обладнання;

O ґрунтовний опис конструкції і принципу дії окремих елементів (якщо зазначено);

O схеми розроблених систем із вказанням вузлів з’єднання з бортовою мережею і специфікацією;

O схеми елементів, показаних на загальній схемі системи умовно, із наведенням джерела.

Розділ «Розрахунок елементів автотракторного електрообладнання». Передбачає проведення уточненого розрахунку елементів автотракторного електрообладнання. Вміщує у себе підрозділи:

O уточнений розрахунок елементів автотракторного електрообладнання з наведенням довідкових джерел, відповідно до наведеної методики і розрахункових даних;

O висновки у формі порівняння із серійним зразком і рекомендацією щодо поліпшення характеристик розробленого пристрою.

Розділ «Моделювання систем електрообладнання». Передбачає проведення комп’ютерного моделювання спроектованих систем автотракторного електрообладнання. Вміщує у себе підрозділи:

O математичну модель і структурна схема досліджуваної системи;

O розрахунок параметрів моделі;

O графіки перехідних процесів із указанням засобів, методу і параметрів їхнього розрахунку.

Висновки. Повинні містити оцінювання характеристик розробленого електрообладнання і перспектив його удосконалювання.

Пояснювальна записка виконується згідно з вимогами ГОСТ 2.105-95, графічна частина – згідно з вимогами ГОСТ 2.109-73.