Перелік умовних позначень

U2– напруга у вторинному колі двигуна;

n – частота обертання колінчатого вала;

Iр– струм розриву;

МП– момент опору при пуску;

РС– розрахункова потужність для вибору стартера;

Рн – номінальна потужність;

nПП– приведене значення пускової швидкості;

Мсн, nсн– номінальни момент та швидкість стартера;

nв– число зубців маховика;

МПП– приведене значення пускового моменту;

к – коефіцієнт магнітного зв’язку обмоток;

С1– ємність конденсатора первинного кола;

С2– ємність елементів вторинного кола;

L1– індуктивність первинної обмотки котушки;

Rш– шунтувальний опір системи запалювання;

кт– коефіцієнт трансформації;

– кут замкнутого стану контактів;

t3max– максимальний час замкнутого стана контактів;

ктопт– оптимальний коефіцієнт трансформації;

R1– опір первинного кола;

RД– додатковий опір;

Т1– стала часу;

G1– магнітна провідність;

– ККД котушки, редуктора та ін.

– тривалість спаду;

Uк.е.мах– напруга колектор – емітер максимальна;

hБ– глибина паливного бака;

– максимальна температура двигуна;

Рмах– максимальний тиск мастила;

– ККД передачі;

І – передатне число;

Lсп– довжина стартерного живильного провідника.