7. Моделювання режимів електроустаткування та графічна частина проекту

Моделювання системи, що вказана у технічному завданні, рекомендується здійснювати за методичними вказівками [9]. У пояснювальній записці слід навести розрахунки параметрів та схему моделі, а також результати моделювання, нижче наведемо схеми та порядок розрахунків моделей окремих систем автомобільного електричного обладнання.

Графічна частина проекту

Графічна частина проекту складається з одного аркуша формату А1, який містить, якщо інше не вказано у індивідуальному завданні, схему електроустаткування автомобіля, складену у ході курсового проектування. Допускається включати окремі частини схем систем електроустаткування або цілих систем, які включено до пояснювальної записки для зручності її сприйняття, наводити контурами із зазначенням точок ввімкнення до основної мережі.