4. Система освітлення

Головне освітлення

Відповідно до завдання вибираємо головне освітлення [2] (С. 108 табл. 6.2). Характеристики апаратів системи освітлювання наводимо в таблиці.

Таблиця 4.1 – Характеристики головних фар системи освітлення

Для ближнього світла

Для дальнього світла

P, Bт

P, Bт

Потік світловий, лм

Потік світловий, лм

Світлова віддача, лм/Вт

Світлова віддача, лм/Вт

Діаметр світлового кола, мм

U, B

Розрахунковий струм, що споживається ліхтарями головного освітлення, визначаємо як сумарний для дальнього світла – для двофарної, або загалом –для чотирифарної системи.

Світлосигнальні ліхтарі вибираємо з довідника відповідно до завдання.

Характеристики наводимо в таблиці.

Таблиця 4.2 – Характеристики світлосигнальних ліхтарів

Ліхтарі

Функції

Лампа

Форма

Uн, В

Рн, Вт.

С. потік, Лм.

С. віддача

Лм/Вт

Знаходимо сумарний струм, що споживається системою освітлення, з врахуванням тривалості увімкнення ліхтарів відповідно до завдання.

Переріз провідників визначаємо за величиною розрахованого струму ламп освітлювальних приладів.

Запобіжники вибираємо за номінальним струмом ламп або групи ламп, які ними захищаються.

Орієнтовне місце встановлення запобіжників можна визначити за [2] (рис. 9.2).

Здійснюємо перевірку провідників, вказаних у технічному завданні освітлювальних приладів на величину втрат напруги.

Знаходимо номінальний струм в провідниках, що живлять окремих споживачів, А:

(4.1)

Рисунок 4.1 – Ампер-секундні характеристики запобіжників

Вибираємо переріз провідника Si, за величиною струму, користуючись довідниковими даними.

Для провідників, що живлять групу споживачів ( на рис. 4.2), розрахунковим струмом слід вважати середній струм (з огляду на можливість одночасного увімкнення)

(4.2)

де тривалість увімкнення вживається в значенні коефіцієнта використання.

Розраховуємо втрати напруги для вказаних провідників

(4.3)

враховуючи зростання втрат для послідовно сполучених відрізків (рис. 4.2).

Знаходимо для кожного з указаних освітлювальних приладів та порівнюємо з допустимою величиною.

(4.4)

Схеми реле-переривачів для сигналів повороту можна навести за [1, 8].

Рисунок 4.2 – До визначення втрат напруги