3. Система контролю автомобіля

При розробці системи контролю слід для кожного вказаного у технічному завданні вимірювача або сигналізатора навести: вимоги, схему, характеристики та параметри вказаних елементів. Допускається наведення схеми системи контролю в цілому, а не окремих її частин.

Приклад оформлення довідникових даних у вигляді переліку

Вибираємо спідометр (тип) з [1] (С. 151 табл. 8.9), що відповідає вказаному діапазону швидкості:

O діапазон показань швидкості км/ч.

O ціна поділки км/ч.

O посадковий діаметр мм.

O вибираємо покажчик температури (тип) з [1] (С. 142-143, табл. 8.3, 8.4).

O межа показів, UНВ.

O посадковий діаметр мм.

O працює з давачем … (тип давача).

Система контролю споживає малий струм (не більш 1-2 А), тому провідники вибираємо з умов механічної міцності, з найменшим перерізом.

Відповідність вибраних давачів та покажчиків встановлюємо за таблицями довідника. В разі відсутності інформації щодо комплектності вимірювачів слід керуватися відповідністю основних характеристик давача та покажчика (наприклад, опір давача даного покажчика).