СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Містобудування. Планування і забудова міських  та сільських поселень: ДБН 360-92**. – [Чинний від 2002-04-19]. – К. : Держбуд України, 2002. – 120 с. – (Державні будівельні норми України).
  2. Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів : ДБН В.2.3-5-2001. – [Чинний від 2001-10-1]. – К. : Держбуд України, 2001. – 50 с. – (Державні будівельні норми України).
  3. Дідик В. В. Планування міст / В. В. Дідик, А. П. Павлів. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 412 с.
  4. Методичні вказівки до виконання практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Планування та благоустрій міст» / Укл. Т. О. Черноносова – Харків : ХНАМГ, 2008. – 46 с.
  5. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та курсової робіт з дисципліни «Планування міст і транспорт» / Укл. О. С. Безлюбченко, Т. В. Жидкова – Харків : ХНАМГ, 2008. – 47 с.
  6. Самойлюк Е. П. Борьба с шумом в градостроительстве / Самойлюк Е. П. – Киев : «Будівельник», 1975. – 128 с.