ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7 РОЗРАХУНОК КОМФОРТНОСТІ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА НА МАЙДАНЧИКАХ ВІДПОЧИНКУ

Показником комфортності перебування на майданчику відпочинку є тепловідчуття людини. Застосувавши формулу рівняння теплового балансу головної геофізичної обсерваторії ім. Воєйкова, визначають середню температуру шкіри людини, яка знаходиться на даному майданчику. З огляду на те, що основна формула потребує трудомістких розрахунків, на практичному занятті користуються формулою для попередніх розрахунків:

де Q – температура повітря, ºС.
Послідовно вибираємо А, В, С, Е, G відповідно до даних табл. 7 – 9.
Закритість горизонту N беремо з табл. 10.
Приклад розрахунку. Необхідно зробити оцінювання умов комфортності на відкритому майданчику відпочинку в період з 13оо до 16оо годин.
Майданчик розташовано на відстані 10 м від південної стіни будинку. Покриття майданчика – асфальтобетон; Q=24 ºС ; (QО-Q)= 16 ºС; V=1,2 м/с, hо=48.
Підбираємо з табл. 7 – 10 значення:
А=288; В=62; Е=8; С=20; G=25; F=-8; N=0,6.
Тоді

 

Умови мікроклімату дискомфортні, тому що комфортним тепловідчуттям відповідає температура шкіри людини в межах 32,2 – 33,2 ºС.
Якщо затінити майданчик деревами, то їхні крони знизять сумарну сонячну радіацію приблизно на 30%, а різниця температур діяльної поверхні і повітря складе 10 ºС.

 ºС

Умови мікроклімату стануть комфортними.

Таблиця 7 – Значення А залежно від кута падіння сонячних променів

Таблиця 8 – Значення В і Е залежно від температури повітря і різниці температур діяльної поверхні й повітря (QО– Q)

Таблиця 9 – Значення С, F і G залежно від швидкості повітря для людини, яка знаходиться в спокійному стані і одягнута в легкий одяг


V, м/с

С

G

F

1

2

3

4

0,2

8

20

56

0,4

11

21

34

0,6

14

22

20

0,8

16

23

11

1,0

18

24

1,0

1,2

20

25

-8

1,5

22

26

-18

1

2

3

4

2,0

25

28

-36

2,5

28

30

-49

3,0

31

31

-62

Таблиця 10 – Значення закритості горизонту, N