ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 ЗАДАЧІ ІЗ ІНСОЛЯЦІЇ ОБ’ЄКТІВ

«Сонячний транспортир» – це інструмент, виготовлений у вигляді трикутника з прозорої пластмаси, на якому нанесені такі елементи: лінії часу, лінії довжини тіней в залежності від висоти елемента, що створює тінь (лінії паралельні основі трикутника), цифри вздовж бокових граней, які позначають висоту елемента, цифри вздовж основи (години дня), стрілка орієнтації, масштаби (1:50, 1:500, 1:100, 1:1000), показник широти, число та місяць року, для якого побудований транспортир (рис. 5).

 

Перш ніж перейти до розв’язання задач із вирішення умов інсоляції територій, необхідно розглянути основні прийоми роботи із «сонячними транспортирами».
1. Наприклад, потрібно в 11 годин визначити тінь на плані від вертикального стержня довжиною 4 м (рис. 6, а). Накладаємо транспортир вершиною в точку А (основу стержня), зорієнтувавши його за кресленням, і на перетині часової лінії (11 годин) з горизонтальною лінією висот (40 в масштабі 1:100) знаходимо кінець тіні. З’єднавши знайдену точку з основою стержня, отримаємо тінь від нього в 11 годин.
2. Якщо потрібно знайти добовий конверт тіні від цього стержня (площу, по якій послідовно пройде тінь від нього впродовж добового руху сонця по небосхилу), накладаємо транспортир вершиною в точку А, зорієнтувавши його стрілкою на північ (рис. 6, б). По бокових гранях транспортира з вершини проводимо лінії до цифри 40. З’єднавши кінці цих ліній, отримаємо трикутник, який і буде добовим конвертом тіні від заданого стержня.
3. Припустимо, що потрібно визначити тінь на плані від вертикального прямокутника АБВГ висотою 4 м в 11 годин (рис. 6, в). Будуються тіні від вертикальних стержнів в точці А та Г, як в прикладі 1. З’єднавши кінці отриманих ліній – точки Д і Е, отримаємо тінь від прямокутника АБВГ в 11 годин. При цьому лінія ДЕ – це тінь від лінії БВ.
4. Якщо необхідно знайти добовий конверт тіні від прямокутника АБВГ, то будуємо в точках А та Г трикутники відповідно до прикладу 2 (рис. 6, г). З’єднавши вершини цих трикутників Д, Е, Ж, И, отримаємо добовий конверт тіні від прямокутника АБВГ.


Рисунок 6 – Приклади роботи із «сонячним транспортиром»:
а – тінь від стержня в 11 годин, б – добовий конверт від стержня, в – тінь від вертикального прямокутника в 11 годин, г – конверт тіні від вертикального прямокутника
Задана будівля на генплані АБВГ. Висота будівлі – Н (рис. 7).
Через точки А, Б, В, Г проведемо лінії в напрямку північ ‑ південь.
Накладемо на генплан транспортир так, щоб північний напрямок на кресленні збігся із північним напрямком на транспортирі і вершина транспортира попала в точку А. Проведемо трикутник по бокових гранях транспортира і по лінії, паралельній основі і відповідній висоті Н в заданому масштабі. Аналогічні трикутники в заданому масштабі проводимо в точках Б, В і Г. З’єднавши вершини цих трикутників, що найбільше виступають за межі будівлі, отримаємо добовий конверт тіні на генплані від будівлі АБВГ.

Рисунок 7 – Побудова добового конверта тіні від будівель та споруд

Конверти тіні на проміжку встановленої частини дня, будуються за тими ж принципами, що й добові. Тільки тут обкреслюють трикутник в кутах будівлі і проводять його сторони не по бокових гранях транспортира, а по часових лініях, в межах яких будується конверт тіні (рис. 8).
Також можна будувати конверт тіні в конкретну годину дня. Для цього з кожного кута будівлі проводять лінію у напрямку відповідного часового променя до точки на транспортирі, що відповідає висоті будівлі в заданому масштабі. З’єднавши кінці цих ліній, отримують конверт тіні в конкретну годину дня.

Рисунок 8 – Побудова конверта тіні від будівлі на загальному проміжку часу