ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 ВИЗНАЧЕННЯ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ЖИТЛОВОЇ ГРУПИ І ПОТРЕБИ В МАЙДАНЧИКАХ РІЗНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Кількість населення житлової групи визначають згідно з формулою:

де – загальна площа житлових будинків, м2;
SN – нормативна площа на одного мешканця, для розрахунку приймають 18 – 24 м2.
Приклад розрахунку. У житловій групі існує 5 рядових п’ятиповерхових секцій, 2 торцеві п’ятиповерхові секції, 2 шістнадцятиповерхових будинки, 2 торцеві дев’ятиповерхові секції, 1 кутова дев’ятиповерхова секція, 4 рядові дев’ятиповерхові секції. Загальні площі житлових будинків беруть з табл. 1.

Таблиця 1 – Загальні площі житлових будинків


Поверховість будинків

Загальна площа, м2

рядова

торцева

зворотна

кутова

1

2

3

4

5

3

430

350

420

545

4

640

520

625

830

5

851

693

825

1110

6

870

720

1110

1350

7

1240

1240

1410

1640

8

1310

1310

-

1560

9

1830

1830

1963

2132

10

2135

2135

2290

2475

12

2440

2440

2617

2822

14

2840

-

-

-

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

16

3200

-

-

-

Розрахунок потреби в майданчиках різного призначення виконують, опираючись на розрахунок чисельності населення і відповідно до вимог нормативних документів. Розміри майданчиків беруть з табл. 2.

Таблиця 2 – Розрахункові розміри майданчиків житлової групи різного призначення


Майданчики

Узагальнені розміри на одного мешканця, м2

Відстань від майданчиків до вікон житлових і громадських будинків, м

Радіус обслуговування, м

Рекомендовані площі майданчиків, м2

Для ігор дітей дошкільного віку

0,5

6,0

30

20 ‑ 150

Для ігор дітей молодшого шкільного віку

0,6

12

100

150 ‑ 300

Комплексні ігрові майданчики

0,3

30

200

300 ‑ 900

Для тихого відпочинку

0,05

10

100

10 ‑ 100

Для настільних ігор

0,05

20

100

12 ‑ 100

Господарські для сміттєзбиральників

0,03

20

100

25

Для чищення одягу та вибивання килимів

0,1

20

100

20 ‑ 100

Для сушіння білизни

0,15

20

100

15 ‑ 100

Спортивні

2,0

10 ‑ 40

-

типові

Для розрахунку кількості майданчиків використовують такі формули:
п=Sзаг/Sм,

де Sзаг – загальна площа майданчиків на території мікрорайону;
Sм – рекомендовані площі майданчиків.
Sзаг= N·Sу. р.,

де N – кількість населення житлової групи;
Sу. р. – узагальнені розміри на одного мешканця.
Кількість автостоянок для гостьових автомобілів розраховують, враховуючи те, що на 1000 жителів припадає 200 автомобілів, одночасно у житловій групі можуть опинитися 15% автомобілів.