ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 РОЗРАХУНОК МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ МЕТОДОМ ТРУДОВОГО БАЛАНСУ

Розрахунок чисельності міського населення є важливим показником для визначення генерального плану міста і перспектив розвитку усіх галузей міського господарства. Виходячи з перспективної чисельності населення, розраховують обсяги житлового будівництва, систему культурно-побутового обслуговування, міського транспорту та інженерного обладнання міста.
Крім того, для розробки деяких важливих питань містобудування (обсяги будівництва й типи дитячих дошкільних та шкільних закладів, фізкультурно-спортивних та інших об'єктів) необхідні дані щодо демографічної структури населення.
Метод розрахунку чисельності населення залежно від чисельності містоутворюючої групи одержав назву методу трудового балансу. Чисельність містоутворюючої групи визначається на основі прогнозу розвитку містоутворюючих факторів і враховується в розрахунках абсолютним показником (тис. чол.). На відміну від цього чисельність містообслуговуючої і незайнятої груп населення визначається залежно від загальної чисельності населення міста (відсотками). Частка містообслуговуючої групи в загальній чисельності населення встановлюється на основі наміченого в генеральному плані розвитку усіх видів культурно-побутового обслуговування.
Частка незайнятого населення не може визначатися безпосередньо шляхом нормування. Вона залежить від складу населення за віком та статтю, а також від ступеня залучення в громадське виробництво різних верств населення. Ці дані визначаються методами соціального прогнозування. 
Розрахункова формула трудового балансу, що застосовується в містобудівному проектуванні, має такий вигляд:

де Н – перспективна чисельність населення міста, тис. чол.;        
А – абсолютна чисельність містоутворюючої групи, тис. чол.;
Б – частка обслуговуючої групи, % від загальної чисельності населення;
В – частка незайнятого населення, % від загальної чисельності населення.
Співвідношення чисельності груп коливається залежно від профілю і планованої величини міста. Чим більше місто, тим менший відсоток складатиме містоутворююча група населення і, відповідно, більший – обслуговуюча. Це співвідношення змінюється й залежно від стадії будівництва міста. Так, на першу чергу (на 5 років уперед ) питома вага містоутворюючої групи не менше 40%, а на розрахунковий термін (10 – 15 років уперед) – не більше 35%.    
Уточнення стану населення для кожного місця здійснюється на основі соціальних, техніко-економічних розрахунків з огляду на конкретні місцеві умови.
При проектуванні міста робиться розрахунок проектної чисельності населення на першу чергу, на розрахунковий термін і  для визначення перспектив розвитку міста.