ВСТУП

Методичні вказівки до виконання розділу "Охорона праці" складаються з двох частин.
Перша частина охоплює загальні вимоги щодо побудови розділу, змісту його окремих підрозділів та пунктів, загального обсягу тощо.
В другій частині наведені методики та необхідні довідкові дані для розрахункового обґрунтування рішень з питань безпеки життєдіяльності у виробничій сфері при їх опрацьовуванні.