СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Затверджено наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 р., № 161. Затверджено в Міністерстві юстиції України від 23 листопада 1993 р., № 173.
 2. ДСТУ 3008-95. “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.
 3. ГОСТ 2. 105-95 “Общие требования к текстовым документам”.
 4.  ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”.
 5. ДСТУ 3582-97, 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”.
 6. Методичні вказівки до оформлення дипломних проектів (робіт) для студентів всіх спеціальностей /Уклад. В.В. Кухарчук, О.Г. Ігнатенко, Р.Р.Обертюх, – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 55 с.
 7. Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у  Вінницькому  національному технічному університеті /Уклад. Г.Л.Лисенко, А.Г.Буда, Р.Р. Обертюх, – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 60 с.
 8. ГОСТ 7.12.93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.
 9. Будова й експлуатація автомобілів – В.Ф. Кисликов, В.В. Лущик, Київ; Либидь – 2004 р., 399 стр.
 10. Автомобиль: Основы конструкции. - Вишняков Н.И., Вахламов В.К., Нарбут А.Н., М. :Машиностроение, 1986. - 304стр.
 11. Расчет автомобильных и тракторных двигателей – А.И. Колчин В.П. Демидов, Москва: Высшая школа, 2003 – 495 стр.
 12. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Київ, «Знання-Прес», 2003.
 13. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. В.Є. Канарчук та інші, київ, Вища школа 1994 – 368 стр.
 14. Основы маркетинга – Москва Прогресс, 1990 р- 736 стр.
 15. Механизация производственных процессов в автотрнаспортных предприятиях, - Москва: Транспорт, 1986 – 224 стр.