ЛІТЕРАТУРА

 

1. Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом : ГОСТ 19.106-78.  [Действ. от 1998-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1988. 13 с.

2. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення : ДСТУ 3008-95. – [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держспоживстандарт  України, 1996. – 36 с.

3. Общие требования к текстовым документам : ГОСТ 2. 105-95. – [Действ. от 1995-01-01]. – М. : Изд-во стандартов, 1995. 25с.

4. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. ДСТУ 3582-97, 3582-97. – [Чинний від 1997-01-01]. – К. : Держспоживстандарт  України, 1997. – 36 с.