Зміст

1 МЕТА ТА ЗАДАЧІ БАКАЛАВРСЬКОГО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
2 ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ
3 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ
3.1 Випускова кафедра
3.2 Керівник бакалаврської дипломної роботи
3.3 Студенти-дипломники
3.4 Консультанти
3.5 Строки виконання проекту
4 СТРКУТУРА ТА ЗМІСТ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ
5.1 Відмінність стандартів ГОСТ 2.105–95 і ДСТУ 3008–95
5.2 Правила оформлення пояснювальної записки
5.2.1 Загальні правила
5.2.2 Титульний лист
5.2.3 Індивідуальне завдання
5.2.4 Зміст
5.2.5 Анотація
5.2.6 Вступ
5.2.7 Основна(технічна) частина
5.2.8 Примітки
5.2.9 Правила написання тексту
5.2.10 Оформлення формул
5.2.11 Оформлення ілюстрацій
5.2.12 Оформлення таблиць
5.3 Висновки
5.4 Список літератури. Форми запису
5.5 Додатки
6 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ РОБОТИ
6.1 Загальні правила
6.2 Типи схем
6.3 Правила виконання креслення
6.3.1 Складальне креслення приладу
6.3.2 Робочі креслення деталей
6.3.3 Ремонтні креслення деталей
6.4 Правила виконання схем програми
7 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ