ВСТУП

Ефективність сучасних методів діагностики і лікування захворювань може бути суттєво поліпшена за рахунок більш широкого використання сучасної біомедичної апаратури.

З розвитком медицини росте і вдосконалюється кваліфікація лікарів, розробляються нові методи лікування, з’являються нові медикаменти. Зросли вимоги до догляду за хворими в палатах інтенсивної терапії та реанімаційних відділеннях, особливо за тими, що перенесли інфаркт міокарда або інсульт і потребують безперервного контролю медикофізіологічної життєдіяльності.

Проте ріст числа кваліфікованого персоналу відстає від наявних потреб і догляд за станом важкохворих ускладнюється. Під час нагляду за пацієнтом сестра з часом стомлюється, що призводить до небажаних наслідків: уповільнення її реакції, підвищення роздратованості і т. д. Підвищити якість і ефективність нагляду за хворими можна застосувавши спеціальне обладнання, яке дозволяє аналізувати об’єктивну інформацію про стан пацієнта, що подається лікарю у вигляді довідкових (або фактичних) даних або поради, які включають в себе запропонований діагноз і декілька варіантів методик лікування.

Навчальний посібник “Основи біомедичного радіоелектронного апаратобудування” призначений для забезпечення необхідної початкової підготовки, яку інакше можна назвати “Вступ до спеціальності” для студентів спеціальності “Біотехнічні та медичні апарати і системи”. Він також може бути корисним для студентів напряму “Біомедична інженерія”.