ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

АПЗ – апаратно-програмні засоби
АТ – артеріальний тиск
БД – база даних
БКГ – балістокардіограма
БМА – біомедична апаратура
БТМАС – біотехнічні та медичні апарати та системи
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ВП – викликані потенціали
ДКГ – динамокардіограма
ДО – дихальний об’єм
ЕЕГ – електроенцефалограма
ЕКГ – електрокардіограма
ЕКС – електрокардіосигнал
ЕМГ – електроміограма
ЕП – електропунктура
ЕФГ – езофагокардіограма
ЕхоКГ – ехокардіограма
ЖЄЛ – життєва ємність легенів
ЗВН – зорові викликані потенціали
КВЕД – класифікатор виробів екологічної діяльності
КД – конструкторська документація
МЕГ – магнітоенцефалограма
МІС – медична інформаційна система
ММС – медична мікрокомп’ютерна система
МРТ – магніто-резонансна терапія
МТВ – медико-технічні вимоги
НДУ – науково-дослідна установа
РВГ – реовазограма
РГ – реограма
РГТ – реогепатограма
РКГ – реокардіограма
РОвд (вид) – резервний об’єм вдиху (видиху)
СВП – слухові викликані потенціали
ССВП – соматосенсорні викликані потенціали
СФГ – сфігмограма
ТА – точка акупунктури
ТЗЕНД – товарна номенклатура зовнішньої економічної діяльності
УЗП – ультразвукове перетворення
ФКГ – фонокардіограма
ШГР – шкірно-гальванічна реакція
ЯМР – ядерно-магнітний резонанс