ПІСЛЯМОВА

Точність і вчасність аналізу даних про стан пацієнта багато в чому характеризує діагностику, вибір медикаментозної терапії і стратегії лікування хворих. Отримання даних про стан пацієнта повинно бути максимально об’єктивним, а інформація повинна відповідати найжорсткішим вимогам достовірності і надійності. Досягти цього можна використовуючи медичні інформаційні системи, які базуються на ЕОМ.

Уміння ефективно використовувати інформаційні системи і технології стає однією із найважливіших професійних навичок медичного працівника. Система охорони здоров’я все більше уваги звертає на інформаційні технології, в яких вбачає можливість управління лікувально-діагностичною установою, веденням електронної історії хвороби пацієнтів з можливістю навігації, перегляду і систематизації результатів обстеження або лікування.

Впровадження електронного запису на прийом до лікаря, оперативний контроль завантаженості кабінетів і зайнятості ліжкового фонду сприяє максимальному завантаженню стаціонару і стабільності в організації лікувально-діагностичного процесу, що забезпечує ефективний розподіл робочого часу персоналу та апаратури, мінімізує можливість виникнення лікарської помилки.

З точки зору конструктивних рішень можна припустити, що провідною буде тенденція до зменшення габаритів при збереженні необхідних функціональних можливостей, покращення зовнішнього вигляду, підвищення зручності управління роботи з комплексами. Задача полягає в розробленні таких методів і апаратури, які стали б надійними і ефективними помічниками лікаря, щоб звільнити його руки і розум на користь людям.