ДОДАТОК А

Перелік керівників кафедр та інших структурних підрозділів ВНЗ України, які здійснюють підготовку фахівців із спеціальностей БТМАС, фізична та біомедична електроніка, медичне приладобудування і напряму «Біомедична інженерія».

Враховуючи те, що за науковим і професійним рівнем Україна посідає гідне місце в європейській спільноті в галузі медичного приладобудування і підготовки фахівців з біотехнічних та медичних апаратів та систем, медичного приладобудування, біомедичної інженерії, фізичної та біомедичної електроніки, медичних інформаційних систем та інших напрямків проектування біомедичної апаратури, ми вважаємо за доцільне назвати (а алфавітному порядку) завідувачів відповідних кафедр вищих навчальних закладів України, які готують таких фахівців та займаються відповідними науковими дослідженнями.

Абакумов Валентин Георгійович, д.т.н., професор – завідувач кафедри звукотехніки та реєстрації інформації Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” (НТУУ “КПІ”).
Бих Анатолій Іванович, д.ф.-м.н., професор – завідувач кафедри біомедичних електронних пристроїв та систем Харківського національного університету радіоелектроніки.

Бойко Віталій Іванович, д.т.н., професор – завідувач кафедри електроніки та автоматики Дніпродзержинського державного технічного університету.

Горбенко Віталій Іванович, к.ф.-м.н., доцент – завідувач кафедри електроніки та інформатики Класичного приватного університету (Запоріжжя).

Горлей Петро Миколайович, д.т.н., професор – завідувач кафедри електроніки і енергетики Чернівецького національного університету.

Готра Зенон Юрійович, д.т.н., професор – завідувач кафедри “Електронні прилади” Національного університету “Львівська політехніка” (НУ “ЛП”).

Дідковський Віталій Семенович, д.т.н., професор – завідувач кафедри акустики та акустоелектроніки НТУУ “КПІ”.

Зіньковський Юрій Францович, д.т.н., професор – завідувач кафедри радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури НТУУ “КПІ”.

Злепко Сергій Макарович, д.т.н., професор – завідувач кафедри проектування медико-біологічної апаратури Вінницького національного технічного університету (ВНТУ).

Ілюшко Віктор Михайлович, д.т.н., професор – декан факультету радіотехнічних систем літальних апаратів, завідувач кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”.

Каргін Анатолій Олексійович, д.т.н., професор – завідувач кафедри комп’ютерних технологій Донецького національного університету ім. Олеся Гончара.

Катрич Віктор Олександрович, д.ф.-м.н., професор – завідувач кафедри фізичної і біомедичної електроніки та комплексних інформаційних технологій Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

Качанов Петро Олексiйович, д.т.н., професор – завідувач кафедри "Автоматика та управління в технічних системах" Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”.

Коваленко Олександр Володимирович, д.ф.-м.н., професор – завідувач кафедри радіоелектроніки

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Кожем’яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор – завідувач кафедри лазерної та оптоелектронної техніки ВНТУ (Вінниця).

Коржов Віталій Іванович, д.м.н., професор – завідувач кафедри лікувально-діагностичних комплексів

Міжуніверситетського медико-інженерного факультету (ММІФ) НТУУ «КПІ».

Корогод Сергій Михайлович, д.б.н., професор – завідувач кафедри експериментальної фізики

Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.

Кузовик Вячеслав Данилович, д.т.н., професор – завідувач кафедри біокібернетики та аерокосмічної медицини Національного аавіаційного університету (Київ).

Лисенко Олександр Миколайович, д.т.н., професор – завідувач кафедри конструювання електронно-обчислювальної техніки НТУУ “КПІ”.

Максименко Віталій Борисович, д.м.н., професор – завідувач кафедри біомедичної інженерії ММІФ НТУУ «КПІ», заступник директора Інституту серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова.

Манойлов Вячеслав Пилипович, д.т.н., професор – завідувач кафедри “Електронні апарати” Житомирського державного технологічного уніерситету.

Мирошников Вадим Володимирович, д.т.н., професор – завідувач кафедри приладів Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля.

Мінцер Озар Петрович, д.м.н., професор – завідувач кафедри медичної інформатики, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (Київ).

Мосьпан Владислав Олександрович, к.т.н., доцент – декан факультету електроніки та комп’ютерної інженерії, завідувач кафедри електронних апаратів Кременчуцького державного політехнічного університету імені  Михайла

Остроградського.

Новіков Олександр Олександрович, д.х.н., професор – завідувач кафедри фізичної та біомедичної електроніки Херсонського національного технічного університету.

Олємской Олександр Іванович, д.ф.-м.н., професор – завідувач кафедри фізичної електроніки Сумського державного університету.

Павлиш Володимир Андрійович, к.т.н., професор – завідувач кафедри “Електронні засоби інформаційно-комп’ютерних технологій” НУ ”ЛП”.

Павлов Сергій Володимирович, д.т.н., професор – завідувач кафедри загальної фізики і фотоніки ВНТУ.

Порєв Володимир Андрійович, д.т.н., професор – завідувач кафедринаукових, аналітичнихтаекологічнихприладівісистем НТУУ “КПІ”.

Різак Василь Михайлович, д.ф.-м.н., професор – завідувач кафедри твердотільної електроніки Ужгородського національного університету.

Синєкоп Юрій Степанович, к.т.н., професор – завідувач (1990-2005) кафедри фізичної та біомедичної електроніки НТУУ ”КПІ”, нині – професор цієї кафедри, директор проблемної лабораторії медичної електроніки.

Скобцов Юрій Олександрович, д.т.н., професор – завідувач кафедри автоматичних систем управіння

Донецького національного технічного університету.

Смердов Андрій Андрійович, д.т.н., професор – завідувач кафедри фізики, автоматизації і механізації

Полтавської державної аграрної академії.

Сокол Євген Iванович, д.т.н., проф. – завідувач кафедри промислової i бiомедичної електронiки

Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Стасюк Зиновій Васильович, д.ф.-м.н., професор – завідувач кафедри фізичної і біомедичної електроніки

Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Стеценко Григорій Семенович, д.м.н., професор – ректор Луцького біотехнічного інституту Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Юрія Бугая.

Тимофєєв Володимир Iванович, д.т.н., професор – завідувач кафедри фiзичної та бiомедичної електронiки НТУУ “КПІ”.

Тимчик Григорій Семенович, д.т.н., професор – завідувач кафедри виробництва приладів, декан приладобудівного факультету НТУУ “КПІ”.

Фінін Георгій Семенович, д.ф.-м.н., с.н.с. – декан медично-інженерного факультету Міжнародного Соломонового університету (Києв).

Хаїмзон Ігор Ізевич, д.т.н., професор – завідувач кафедри біологічної фізики, інформатики та медичної апаратури Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

Циделко Владислав Дмитрович, д.т.н., професор – завідувач кафедри інформаційно-вимірювальної техніки НТУУ “КПІ”.

Шевченко Микола Віталійович, к.т.н., доцент – завідувач кафедри електронної техніки Севастопольського національного технічного університету.

Швець Євген Якович, к.т.н., професор – завідувач кафедри фізичної і біомедичної електроніки Запорізької державної інженерної академії (він же перший проректор цієї академії, колишній її ректор).

Яворський Богдан Іванович, д.т.н., професор – завідувач кафедри біотехнічних систем Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя.

Яценко Володимир Порфирович, д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України – завідувач кафедри медичної кібернетики та телемедицини, декан ММІФ НТУУ “КПІ”.

Горбенко Віталій Іванович, к.ф.-м.н., доц. – завідувач кафедри електроніки та інформатики Класичного приватного університету в Запоріжжі.

Дані наведені станом на 01.12.2009 р. Джерела інформації: проспекти та інтернет-сайти ВНЗ, візитівки персоналіїв.