14 ПОЛІГРАФИ АБО "ДЕТЕКТОРИ БРЕХНІ"

14.1 Поліграфи: історія, сучасний стан, перспективи розвитку

Поліграф – це багатоцільовий прилад, призначений для одночасної реєстрації подиху, кров’яного тиску, біострумів мозку, серця, м'язів та інших фізіологічних процесів. Прилади цього класу широко використовуються в клінічній медицині, медико-біологічних і психологічних дослідженнях, прикладній психофізіології, одним із розділів якої і є визначення неправди. Спеціальне психофізіологічне дослідження (СПФД) – складна багатоетапна процедура, у ході якої поліграф виконує єдину функцію – реєструє швидкоплинні (протягом секунд) реакції організму людини у відповідь на запитання, що йому задаються. У коло фізіологічних процесів, що підлягають апаратному контролю в процесі детекції неправди входить подих людини, діяльність його серцево-судинної системи і зміна електричного опору шкіри.

Метод спеціальних психофізіологічних досліджень заснований на використанні поліграфа – приладу, часто називаного "детектором брехні" або "лайдетектором". Лідером в області СПФД є Сполучені Штати Америки. Протягом багатьох років цей метод застосовують більше десяти федеральних відомств – Збройні сили, Федеральне бюро розслідувань, Центральне розвідувальне управління, Агентство національної безпеки, поштова і митна служби, Управління по боротьбі з наркотиками, а також органи поліції. За оцінкою Американської асоціації операторів поліграфа, до середини 80-х років федеральні органи, поліція і комерційні компанії проводили щорічно близько 2 млн. перевірок різного цільового призначення.

Другим після США користувачем за обсягом прикладного застосування поліграфа є Канада. Зведення, отримані за допомогою СПФД, не приймаються як докази в ході судового розгляду, але детектор визнаний досить ефективним слідчим інструментом і активно використовується при кадрових перевірках в адміністративних органах і на виробництві. З 1978 р. підготовка операторів поліграфа ведеться на спеціальних курсах при Канадському поліцейському коледжі.

Японія за кількістю операторів поліграфа займає третє місце. Поліція цієї країни вже більше сорока років є провідним користувачем даного методу. З 1959 р. результати детекції приймаються як докази в судах нижчої інстанції, а з початку 70-х років вони стали розглядатися і Верховним судом. Із середини 70-х років поліція щорічно здійснює до 5000 перевірок. За оцінкою американських фахівців Національний інститут поліцейських наук у Токіо проводить більше досліджень в області детекції неправди, ніж будь-яка інша лабораторія у світі.

Початок  упровадження  методу в  Ізраїлі приходиться на середину 50-х років. Через чверть століття він уже широко застосовується регіональною військовою поліцією, а також спецслужбами країни. В Ізраїлі результати іспитів на поліграфі не є доказами, а слугують лише орієнтовним засобом при проведенні оперативно-розшукової діяльності. Ізраїль – четверта країна, що готує операторів як для своїх задач, так і для інших країн-користувачів.

Серед країн Східної Європи першим користувачем поліграфа стала Польща. З 1963 р. метод застосовується для розслідування кримінальних справ.

Перший поліграф, придатний для розслідування злочинів, був створений Джоном Ларенсом у 1921 році. Даний прилад реєстрував на паперовій стрічці, що рухається, пульс, тиск крові та показники дихання. Використання показників, що характеризують шкірно-гальванічний опір (запропоновано в 1926 році Л. Кілером), значно підвищило точність прогнозу при проведенні поліграфних обстежень. Якщо Ломброзо вважається засновником першого поліграфа, то Кілер – засновником сучасного поліграфа, подальший розвиток якого здійснювався шляхом підвищення точності показників, що реєструються та розроблення нових методів поліграфного обстеження.

На сучасному міжнародному ринку поліграфних пристроїв домінують три американських фірми: "Stoelting", "Lafayette" і "Axciton". Найстаріша з  них – "Stoelting",  заснована в  1886 році, має  більш  ніж 100-річний досвід виробництва поліграфів. За час свого існування вона випустила більше 30-ти їх модифікацій, включаючи і сучасні моделі – комп'ютерні поліграфи. Фірма "Lafayette" заявила про себе на ринку поліграфних пристроїв пізніше. Обидві ці фірми, заразом із поліграфами, випускають і медичне устаткування. "Axciton" – єдина з закордонних фірм, продукцією якої є тільки поліграфи. Комп'ютерні поліграфи цієї фірми оригінальні за своєю конструкцією, характеризуються малим споживанням електроструму психофізіологічним блоком. Незважаючи на деякі особливості поліграфів різних марок і фірм, їх об'єднують однакові вимоги до мінімальною набору каналів реєстрації фізіологічних показників. До них належать: два канали дихання – верхнього та нижнього, канал реєстрації шкіро-гальванічного опору, артеріального тиску, фотоплетизмограми, канал реєстрації частоти пульсу. У останніх модифікаціях застосовується канал реєстрації тремору, як один із засобів визначення протидії поліграфу.

Перші дві фірми, що подали свої розробки на російському ринку, були "Авікс" і "Інекс". Вони подали три типи поліграфа: чотири-, п'яти- та шестиканальні. Поліграфами фірми "Авікс", "Геоліт" типу "КПС-07" і "КПС-06", у 1996 році було оснащено більше 80% усіх користувачів Росії. Чотириканальний поліграф фірми “Інекс” у зв'язку з невідповідністю міжнародним стандартам, не знайшов широкого застосування. У останні два роки з'явилося нове покоління поліграфів. Так, фірмою "Епос" був створений поліграф із потужним математичним забезпеченням, але він також не цілком відповідає прийнятим міжнародним стандартам. Так, у ньому відсутній канал фіксації артеріального тиску – одного з головних показників гемодинаміки людини. Поліграфи типу "Бар'єр" (розробки В. Варламова) за низкою показників перевершують закордонні аналоги, а його ноу-хау захищені трьома авторськими свідоцтвами і одним патентом. Рисою, що відрізняє російські поліграфи цього типу – є можливість реєстрації загального психоемоційного стану людини, що обстежується, в цілому. У поліграфах серії "Бар'єр" оцінювання функціонального стану проводиться за показниками, в основі яких лежить інтенсивність обмінних процесів людини, що виключає похибки, які мають місце в поліграфах фірми "Епос". Більше того, оцінювання стану проводиться автоматично і результати її з'являються на екрані перед початком кожного тесту. Поліграф 21-го сторіччя типу "РИФ" у Росії був випущений серійно на початку 1998 р. Поліграф має 8-каналів знімання інформації, його живлення здійснюється від комп'ютера. Перший безконтактний поліграф на основі аналізу голосових ознак був запатентований у США в 1974 р. У Росії безконтактний поліграф, заснований на іншому засобі реєстрації інформації, демонструвався в Москві на 5 років раніше – у червні 1969 р. і використовувався пецслужбами. На сьогодні він широко застосовується в приватній детективній і охоронній діяльності в Росії.

Поліграф Бар’єр [34, 40]

Технічні характеристики: кількість каналів – 9; фотоплетизмограм-ма; ШГР – фазична складова; ШГР – тонічна складова; подих верхній (грудний); подих нижній (черевний); артеріальний тиск; реєстратор протидії тестуванню – тремор; канал реєстрації мовного сигналу; канал автоматичного оцінювання загальної напруги обстежуваного в реальному масштабі часу.

Поліграф „Кристал " [34, 40]

Технічні характеристики: кількість каналів – 11; фотоплетизмограма; ШГР – фазична складова, ШГТ – тонічна складова; подих верхній (грудний); подих нижній (черевний); артеріальний тиск; реєстратор протидії тестуванню – тремор; канал реєстрації мовного сигналу; канал автоматичного оцінювання загальної напруги обстежуваного в реальному масштабі часу; канал реєстрації психологічної складової обстежуваного (2 канали).

Дана система дозволяє в режимі реального часу оцінювати рівень самоконтролю тестованого, рівень внутрішньої агресії, а також постійно відслідковувати рівень його емоційної напруги. Це дає можливість виявити момент часу, в який тестований буде внутрішньо найбільше готовий давати зізнавальні показання.

Поліграф „Поларг" [34]

Комп'ютерний поліграф “ПОЛАРГ” призначений для здійснення психофізіологічного методу “детекції брехні” як у стаціонарних, так і в польових умовах.

Застосовується в оперативно-розшуковій і кадровій роботі при опитуваннях з використанням поліграфа для виявлення можливо приховуваної людиною інформації.

КП “ПОЛАРГ” дозволяє контролювати і реєструвати в людини 7 фізіологічних показників: шкірно-гальванічна реакція (ШГР); серцево-судинна активність (плетизмограмма) (ПГ); артеріальний тиск (АТ); грудне дихання (ВДХ); черевне дихання (НДХ); рухова активність (ТРМ); мовні відповіді.

КП “ПОЛАРГ” дозволяє здійснювати валідизовану кількісне оцінювання психофізіологічних реакцій людини, відображати бальну оцінку реакцій при експертному аналізі. Програмне забезпечення КП “ПОЛАРГ” забезпечено дружнім інтерфейсом користувача в різних середовищах. КП “ПОЛАРГ” не вимагає зовнішнього мережевого живлення і у комплекті з ПЕВМ працює в будь-яких умовах. Сенсорний блок КП “ПОЛАРГ” розміщено у захищеному корпусі, який виключає зовнішній вплив електромагнітних випромінювань.

Комп'ютерні поліграфи LafayetteLХ4000-SW[34]

Комп'ютерні поліграфи серії LХ4000-SW призначені для запису, збереження, оброблення значень фізіологічних параметрів і визначення імовірності того, чи говорить обстежуваний правду або неправду. Система поєднує у собі традиційні процедури детекції неправди зі складними комп'ютерними технологіями. Результати виводяться на основі таких фізіологічних параметрів:

- кардіологічних – тиск/пульс;

- дихальних – два канали дихання;

- гальванічних – ШГР.

Система може реєструвати три додаткових канали – плетизмограму (кровонаповнення в периферичних судинах), сигнал з датчика руху (переміщення тіла), що дозволяє визначати спроби протидії. Кількість каналів реєстрації фізіологічних параметрів у системі дорівнює семи.

Програмне забезпечення забезпечує збереження більше 100 файлів поліграфа. (В одному файлі може зберігатися більше 20 поліграм одного обстежуваного, а також додаткова інформація про обстежуваного). У системі передбачена можливість архівації файлів поліграфа і переносу їх на інші носії.

Система забезпечує можливість створення і збереження шаблонів опитувальників з питань, які найбільш часто повторюються, що дозволяє уникнути зайвого набору тексту оператором поліграфа. Система передбачає використання тестових опитувальників таких типів: метод контрольних запитань; модифікований метод загальних запитань; метод порівняння зон; тест пікової напруги.

На підставі шаблонів можна створювати опитувальники для конкретних тестів. Запитання, включені в шаблон, можуть подаватись в довільній послідовності; допускається пропуск або повторне задання запитань. На поліграмах запитання відображаються в тій послідовності, у якій вони були подані.

Фізіологічні реакції відображаються на моніторі в режимі реального часу. Системою передбачено одночасне виведення поліграм на друк. На поліграмі фіксується послідовність запитань, початок і кінець подання кожного запитання, зміст запитання і відповідь на нього.

Керування системою здійснюється за допомогою клавіатури або миші. Під час тесту можна змінювати порядок подання запитань, робити позначки на поліграмі, центрування кривих, коректувати коефіцієнти підсилення кожного каналу. Усі зміни центрування кривих і коефіцієнтів підсилення відзначаються на поліграмі. Система дозволяє також робити центрування кривих і зміну коефіцієнтів підсилення після закінчення тесту. При цьому поліграма може бути записана як у вихідному, так і у відредагованому вигляді. Первинний варіант поліграми зберігається і доступний для перегляду.

Записані поліграми можуть відображатися або в тому масштабі, у якому вироблявся запис, або в стиснутому: 25%, 33% і 100% поліграми. Система дозволяє здійснювати відображення на екрані декількох поліграм для порівняння реакцій на те саме запитання.

Автоматична процедура калібрування здійснюється при кожнім запуску програми і забезпечує нормальне функціонування всіх каналів запису фізіологічних параметрів.

Оператор поліграфа може запрограмувати фіксацію 24 різних типів особливих подій (наприклад, рухів обстежуваного, помилок екзаменатора, шуму всередині або поза приміщенням і под.) і позначати їх на поліграмі натисканням певної клавіші. Система дозволяє оператору змінювати типи фіксуючих особливих подій.

Система забезпечує роздруківку поліграм у режимі реального часу або після завершення тесту. На роздруківках поліграм указуються початок і кінець подання запитань, відповіді обстежуваного, зміни коефіцієнтів підсилення каналів і центрування кривих, оцінки особливих подій.

Під поліграмою указуються прізвище обстежуваного, номер поліграми і файлу поліграфа, дата обстеження, час початку і закінчення запису, прізвище оператора, значення тиску крові обстежуваного в момент початку і закінчення запису, коефіцієнти підсилення кожного каналу в момент початку і закінчення запису, максимальне, мінімальне і середнє значення показника ШГР, використаний метод обстеження, повна довжина поліграми в хвилинах. На роздрукованій поліграмі також указуються всі зміни коефіцієнтів підсилення каналів і центрування кривих.

Для комп'ютерного оброблення отриманих даних застосовується програмне забезпечення, розроблене лабораторією прикладної фізики (АРL) університету Джона Хопкинса. Дане програмне забезпечення реалізує алгоритм аналізу фізіологічної інформації на основі методу статистичних порівнянь. За даними АРL цей алгоритм забезпечує вірогідність інтерпретації 95%. Система дозволяє робити автоматичне оброблення поліграм за допомогою таких методик обрахування: порівняння зон; модифікованого методу загальних запитань; ранжування; стимульного тесту.

Звіт, що містить результати оброблення, може відображатися і роздруковуватися в короткому або повному варіанті. Короткий варіант звіту містить загальну імовірність того, що обстежуваний говорить неправду, повний варіант – усі подані запитання з вказанням відповідних реакцій.

Система дозволяє проводити обстеження декільком операторам. Для цього в системі передбачене збереження імен користувачів і їхніх паролів. При вході оператора в систему йому необхідно ввести його ідентифікуюче ім'я і пароль. Система робить автоматичну реєстрацію роботи оператора.

Усі дії, виконувані користувачами системи, автоматично записуються в протоколі реєстрації системних подій. Дана функція дозволяє виявляти нелегальні спроби входу в систему або зміни файлів.

Система передбачає можливість перенесення поліграм, що зберігаються на твердому диску, на інші носії. При наявності модему файли поліграм можуть бути передані по телефонних лініях.

У випадку наявності в комп'ютері звукової плати і колонок система допускає подання запитань синтезованим голосом.

Новий інтерфейс USB на додаток до інтерфейсу через послідовний порт дозволяє підключити систему LХ4000 до практично будь-якого комп'ютера, що працює під керуванням операційної системи Windows.

7 каналів системи LХ4000 дозволяють одночасно відображати і реєструвати більшу кількість вхідних сигналів, ніж інші системи.

Модернізована схема каналу ШГР забезпечує більш широкий робочий діапазон і збільшену чутливість.

14.2 Рекомендована структура базового опитувальника для перевірок на поліграфі

1. Перевірка істинності даних, зазначених в анкеті (резюме).

2. Перевірка істинності наданих документів (паспорт, військовий квиток, диплом, трудова книжка і т. д.).

3. Справжні причини звільнення з попереднього місця роботи:

- недостатній професіоналізм;

- недбале ставлення до виконання службових обов'язків;

- конфліктність (ступінь участі);

- крадіжка;

- розкрадання;

- хабарництво;

- отримання відкатів;

- використання службового становища і часу в особистих цілях;

- розголошення конфіденційної інформації.

4. Справжні причини прийняття на роботу (спрямовані конкурентами, кримінальними структурами і т. д.).

5. Наркотична залежність.

6. Алкогольна залежність.

7. Приховувані проблеми зі здоров'ям (у тому числі психічного плану), що заважають виконанню службових обов'язків.

8. Наявність боргових і інших фінансових зобов'язань.

9. Захоплення азартними іграми.

10. Вчинення правопорушень (кримінальних, адміністративних, перебування під слідством), в тому числі невідомих офіційним органам.

11. Можливість шантажу.

12. Наявність родичів, знайомих на фірмі, на конкуруючій фірмі.

13. Паралельний бізнес (наявність додаткового доходу).

14. Причетність та контакти з конкуруючими організаціями, криміналом і т. д.

15. Зберігання незареєстрованої зброї та небезпечних речовин.

16. Наявність на існуючому місці роботи таких фактів:

- про крадіжку;

- про отримання відкатів;

- про розкрадання;

- про інформаційні розкрадання;

- про хабарництво;

- про недбале ставлення до виконання службових обов'язків;

- про конфліктність (ступінь участі);

- про використання службового становища і часу в особистих цілях;

- про поширення негативних пліток і інший навмисний збиток фірмі;

- про наявність інформації про факти нанесення шкоди компанії і виконавців;

- про планування нанесення шкоди компанії.

17. Влаштовує робота?

18. Влаштовує колектив?

19. Влаштовує заробітна плата?

20. Влаштовує керівництво?

21. У Вас є тут перспектива?

22. Шукаєте іншу роботу?

За необхідності список може бути розширений.

В Україні ситуація із поліграфами як розробленням, так і застосуванням досить неоднозначна. Особливо це стосується умов використання поліграфів у діяльності силових структур (Міноборони, СБУ, МВС), оскільки відповідна правова і нормативна база відсутні. Тому будь-яке застосування поліграфів носить допоміжний характер і ніяк не може бути офіційним чинником.

Набагато кращі справи у приватних структурах, особливо в банківській сфері, але і тут при виникненні спірних ситуацій, результати перевірки на поліграфі не мають юридичної сили.

Із українських поліграфів найбільш відомий поліграф класу “Вектор”.

Контрольні запитання

1. Що являє собою поліграф?

2. Які психологічні характеристики організму людини використовуються при поліграфному дослідженні?

3. Нарисуйте структурну схему поліграфа і поясніть його роботу.

4. В яких областях і галузях суспільства доцільно використовувати поліграфи?

5. Чи можна вважати результати перевірки на поліграфі гарантією того, винна людина чи ні в тому, що їй інкримінується?