ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

Графічне визначення розмірів приміщення зони технічного обслуговування

 

Мета роботи – навчатися визначати графічним методом розміри приміщення зони технічного обслуговування.

 

Матеріали: нормативна, навчальна, довідкова література, креслярські інструменти.

Марку автомобіля, який обслуговується, прийняти з табл. А.1 згідно з варіантом, вказаним викладачем. Геометричні параметри автомобілів, відстані між ними, між автомобілями і елементами будівлі, зони безпеки при маневруванні автомобілів приймають за табл. А.2, А.4 та А.5.

 

Теоретичні відомості

 

При плануванні підрозділів розраховані площі приміщень уточнюються графічним методом, який дозволяє визначити необхідні габарити і конфігурацію приміщень. При цьому використовують нормовані відстані між автомобілями, а також між ними і елементами будівлі в зонах ТО і ремонту, встановлені будівельними нормами і правилами (СНиП 11-93-74) залежно від категорії автомобілів.

Розміри приміщення зони технічного обслуговування при прямоточному розташуванню постів і переміщенні автомобілів конвеєром (рис. 4.1) визначають за залежностями, наведеними нижче.

При цьому слід мати на увазі, що при наявності фіксуючих напрямних пристроїв на першому пості потокової лінії автомобіль при заїзді з бічних воріт (або бічного проїзду) повинен бути встановлений перед першим постом на відстані m до автомобіля, який стоїть спереду.

Аналогічно з'їзд з останнього поста з поворотом повинен здійснюватися з попереднім пересуванням автомобіля вперед на відстань, яка дорівнює габаритній довжині автомобіля.

Габаритні розміри приміщення визначаються за такими залежностями:

,

,

м; м,

,

де bширина автомобіля;

r – внутрішній габаритний радіус повороту;

е – задній звис (або відстань до середини візка) автомобіля;

агабаритна довжина автомобіля;

тнормована відстань між автомобілями, які стоять один за одним;

z1 і z2 – ширина додаткових зон безпеки;

n – нормована відстань між поздовжньою стороною автомобіля і стіною.

 

Рисунок 4.1 – Визначення розмірів приміщення зони технічного обслуговування

 

Порядок виконання роботи

 

1. Відповідно до індивідуального завдання розрахувати габаритні розміри зони ТО.

2. Вказати відстані до будівельних елементів будівлі.

3. Виконати побудову лінії ТО автомобілів згідно з розрахунками і нормами проектування.

4. Визначити загальну площу зони ТО.

 

Оформлення звіту

 

У звіті вказують назву і мету роботи, необхідні матеріали, послідовність виконання завдання. Графічні побудови виконують на міліметрівці.

Контрольні запитання

1. Які основні вимоги до планування потокових ліній технічного обслуговування автомобілів?

2. Як розраховують габаритні розміри потокової лінії?